CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA SO3

     

b)Cho dãy những chất: Cl2, N2, NH3, CO2, HCl, H2CO3, C2H6, C2H2. Viết công thức cấu trúc và cho thấy thêm loại liên kết (liên kết cộng hoá trị tất cả cực, link cộng hoá trị ko cực) trong những chất

Hãy viết phương pháp electron và công thức kết cấu của các phân tử sau: Br 2 , CH 4 , H 2 O , NH 3 , C 2 H 6

cho những gốc axit : =SO3 , =CO3 , -Cl cách làm hóa học của những axit có gốc axit sinh hoạt trên là :

A. H2SO3 , HNO3 , HCl

B. H2SO4 , H2CO3 , HCl

C. H2SO3 , H2CO3 , HCl

D. H2CO3 , HNO3 , HCl

Một nguyên tử có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p3.Viết cách làm electron với công thức cấu trúc của phân tử đó.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của so3

Viết công thức electron , công thức kết cấu của SiF4 , CO2 , N2 , H2O , C2H6 , HCN , HNO3 , H2SO4 , C2H4 , C2H6O , C3H4 , Na2SO4 , MgCO3 , K2CO3 , HP3


*

Tính mật độ mol của hỗn hợp thu được(Hóa học - Lớp 9)
*

1 trả lời

xác minh nồng độ mol của dd bạc bẽo nitrat đã dùng(Hóa học tập - Lớp 9) 2 trả lời

mang đến 16,9 gam láo lếu hợp bao gồm Magie(Hóa học tập - Lớp 9) 5 trả lời

Tính :(Hóa học tập - Lớp 11) 1 trả lời

cách làm của hợp hóa học là(Hóa học - Lớp 10) 3 trả lời

hóa học nào tác dụng với hóa học nào(Hóa học - Lớp 9) 2 trả lời


Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp thu được(Hóa học tập - Lớp 9) 1 trả lời

xác minh nồng độ mol của dd bội bạc nitrat đã dùng(Hóa học - Lớp 9) 2 trả lời

mang lại 16,9 gam lếu láo hợp tất cả Magie(Hóa học tập - Lớp 9) 5 trả lời

Tính :(Hóa học tập - Lớp 11) 1 trả lời

phương pháp của hợp chất là(Hóa học - Lớp 10) 3 trả lời

chất nào tác dụng với hóa học nào(Hóa học tập - Lớp 9) 2 trả lời


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account


Công thức cấu trúc của SO3

Câu hỏi:Công thức cấu trúc của SO3 là gì?

Trả lời:

Công thức cấu trúc SO3

Cùng top lời giải tham khảo thêm về SO3nhé.

I. Cấu tạo của SO3

- vày nguyên tử S sống trạng thái kích thích tất cả 6 e cô quạnh → số đông e lẻ loi này của nguyên tử S vẫn kết hợp với 6 e độc than của 2 nguyên tử O → sản xuất 6 links cộng hóa trị tất cả cực.

=> phương pháp cấu tạo:

- trong SO3: S có số oxi hóa cực to là +6.

Xem thêm: Top 10 Kiểu Tóc Đẹp Cho Bé Trai Ít Tóc Đẹp Cho Bé Trai Dễ Thương 1

II. Tính chất vật lí diêm sinh trioxit

- SO3là hóa học lỏng, hút nước rất dũng mạnh và đưa thành H2SO4hoặc oleum: H2SO4.nSO3

III. Tính chất hóa học

1. Là một trong oxit axit.

2. Tính năng với nước → hỗn hợp axit

SO3+H2O→H2SO4

Chú ý:H2SO4là 1 axit mạnh dạn và tất cả tính oxi hóa mạnh.

3. Công dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo thành 2 các loại muối sunfat cùng hiđrosunfat)

SO3+KOH→KHSO4

SO3+ 2KOH→K­2SO4+H2O

SO3+ NaOH → hoàn toàn có thể tạo 2 muối: muối axit hiđrosunfat (chứa ion HSO4-); muối trung hòa sunfat (chứa ion SO42-) tùy tỉ lệ.

Xem thêm: Các Biện Pháp Nghệ Thuật Là Gì ? Biện Pháp Nghệ Thuật

4. Tính năng với oxit bazơ→muối:

SO3+BaO→BaSO4

IV. Ứng dụng cùng sản xuất

- diêm sinh trioxit không nhiều có áp dụng trong thực tế, nhưng lại lại là thành phầm trung gian để tiếp tế axit sunfuaric.

- vào công nghiệp người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng phương pháp oxi hóa lưu lại huynh đioxit