CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN LỚN HƠN 9 VÀ KHÔNG VƯỢT QUÁ 86

     
*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 trang bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ gia dụng lí 11

Câu hỏi mang đến A là tập hợp các số từ bỏ nhiên lớn hơn 3 cùng không vượt thừa 12. Viết tập thích hợp A bằng hai cách.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 9 và không vượt quá 86

A (eginarraylA = left 4;5;6;7;8;9;10;11;12 ight\A = left{ {x in mathbbN|3 B (eginarraylA = left 4;5;6;7;8;9;10;11 ight\A = left{ {x in mathbbN|3 C (eginarraylA = left 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12 ight\A = left x in mathbbN ight\endarray)D (eginarraylA = left 3;4;5;6;7;8;9;10;11 ight\A = left{ {x in mathbbN|3 le x

Phương pháp giải:

Để viết một tập hợp, ta rất có thể sử dụng nhì cách:

+) phương pháp 1: Liệt kê các bộ phận của tập hợp.

+) phương pháp 2: Chỉ ra đặc điểm đặc trưng của các thành phần trong tập hợp.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1: Liệt kê các bộ phận của tập hợp.

Xem thêm: Cách Đặt Ông Địa Thần Tài Đúng Vị Trí ? Ý Nghĩa Cách Sắp Xếp

Các số từ nhiên lớn hơn 3 cùng không vượt thừa 12 là: (4;,,5;,,,6;,,,7;,,,8;,,,9;,,,10;,,,11;,,,12).

( Rightarrow A = left 4;,,,5;,,,6;,,,7;,,,8;,,,9;,,,10;,,,11;,,,12 ight\).

Xem thêm: Chứng Minh Phương Trình Có Nghiệm Với Mọi M, Chứng Tỏ Phương Trình Luôn Có Nghiệm Với Mọi M

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của thành phần trong tập hợp

Số từ bỏ nhiên lớn hơn 3 cùng không vượt vượt 12 là số thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại (3

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép ccevents.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.