Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n+5) chia hết cho 2

     
+1+thì:+5^n+2+++26.5^n+++82n+1+chia+hết+cho+59.(g)+Chứng+minh+rằng+với+mọi+số+tự+nhiên+n+>+1+thì+số+4^2n+1+++3^n+2chia+hết+cho+13.(h)+Chứng+minh+rằng+với+mọi...">

(f) chứng minh rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n > 1 thì: 5^n+2 + 26.5^n + 82n+1 phân chia hết mang đến 59.Bạn đã xem: chứng tỏ rằng với tất cả số tự nhiên n thì tích n.(n+5) chia hết mang lại 2

(g) chứng minh rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n > 1 thì số 4^2n+1 + 3^n+2chia hết đến 13.

Bạn đang xem: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n+5) chia hết cho 2

(h) chứng tỏ rằng với tất cả số tự nhiên n > 1 thì số 5^2n+1 + 2^n+4+ 2^n+1 phân chia hết mang lại 23.

(i) chứng minh rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n > 1 thì số 11n+2 + 122n+1 phân chia hết mang đến 133.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Món Ăn Yêu Thích Bằng Tiếng Anh, Viết Về Món Ăn Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

(j) minh chứng rằng với tất cả số tự nhiên n > 1: 5^2n−1 .26n+1 + 3^n+1 .2^2n−1 phân chia hết cho 38


*

*

1.Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích ( n + 3 ) ( n + 6 ) phân chia hết đến 2

2.Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n thì tích n(n+5) phân tách hết cho 2

3. điện thoại tư vấn A = n2+ n + 1 . Chứng tỏ rằng :

a) A không phân tách hết đến 2

b) A không phân tách hết mang lại 5

2,

+ n chẵn

=> n(n+5) chẵn

=> n(n+5) phân chia hết đến 2

+ n lẻ

Mà 5 lẻ

=> n+5 chẵn => phân tách hết mang đến 2

=> n(n+5) chia hết mang đến 2

KL: n(n+5) phân chia hết cho 2 vơi đều n nằm trong N

3,

A = n2+n+1 = n(n+1)+1

a,

+ trường hợp n chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1) lẻ => ko phân chia hết mang lại 2

+ ví như n lẻ

Mà 1 lẻ

=> n+1 chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1)+1 lẻ => ko phân chia hết đến 2

KL: A không chia hết cho 2 với đa số n nằm trong N (Đpcm)

b, + ví như n phân chia hết cho 5

=> n(n+1) phân chia hết đến 5

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 1

+ giả dụ n phân tách 5 dư 1

=> n+1 phân chia 5 dư 2

=> n(n+1) chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 3

+ ví như n chia 5 dư 2

=> n+1 chia 5 dư 3

=> n(n+1) phân chia 5 dư 1

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 2

+ ví như n phân tách 5 dư 3

=> n+1 phân chia 5 dư 4

=> n(n+1) chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 3

+ giả dụ n chia 5 dư 4

=> n+1 phân tách hết cho 5

=> n(n+1) phân tách hết cho 5

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 1

KL: A không phân chia hết cho 5 với đa số n thuộc N (Đpcm)

Đúng 0 phản hồi (0)

Bài 6

a, chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên n thuộcN thì 60n +15 phân chia hết mang lại 15 nhưng không phân tách hết cho 30

b, chứng minh rằng không có số thoải mái và tự nhiên nào phân chia 15 dư 6 , phân tách 9 dư 1

c, chứng minh rằng 1005a +2100b phân tách hết đến 15 , với mọi số tự nhiên a,b thuộc N

d, chứng minh rằng A= n2+n+1 không phân tách hết cho 2 cùng 5 với đa số số thoải mái và tự nhiên n thuộc N

Lớp 6 Toán 6 0 gửi Hủy

a,60 phân tách hết mang đến 15 => 60n phân chia hết mang lại 15 ; 45 phân tách hết đến 15 => 60n+45 phân tách hết mang đến 15 (theo tính chất 1)

60n chia hết mang đến 30 ; 45 không phân chia hết đến 30 => 60n+45 không phân chia hết mang đến 30 (theo tính chất 2)

Từ (1) suy ra a phân tách hết mang lại 3, tự (2) suy ra a không phân tách hết mang đến 3. Đó là điều vô lí. Vậy không có số tự nhiên và thoải mái nào hợp ý đề.

c,1005 phân chia hết mang đến 15 => 1005a phân tách hết mang lại 15 (1)

2100 phân tách hết cho 15 => 2100b chia hết mang đến 15 (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra 1005a+2100b phân tách hết đến 15 (theo đặc điểm 1)

d,Ta có : n^2+n+1=nx(n+1)+1

nx(n+1) là tích của 2 số tự nhiên liên tục nên phân chia hết mang đến 2 suy ra nx(n+1)+1 là một số lẻ phải không chia hết đến 2.

Xem thêm: Số Chẵn Lớn Nhất Có 3 Chữ Số Chẵn Lớn Nhất Có 3 Chữ Số, Số Chẵn Lớn Nhất Có 3 Chữ Số Là

Đúng 0
comment (0)

Mình xin trả lời ngắn gọn hơn! a)60 chia hết mang đến 15=> 60n chia hết cho 15 15 phân tách hết mang đến 15 =>60n+15 phân tách hết mang lại 15. 60 phân tách hết đến 30=>60n phân chia hết mang lại 30 15 không chia hết đến 30 =>60n+15 không chia hết mang lại 30 b)Gọi số tự nhiên đó là A trả sử A thỏa mãn nhu cầu cả hai đk => A= 15.x+6 và = 9.y+1 trường hợp A = 15x +6 => A phân chia hết đến 3 ví như A = 9y+1 => A không phân chia hết mang đến 3 => vô lí.=> c) vày 1005;2100 phân chia hết mang lại 15=> 1005a; 2100b phân tách hết đến 15. => 1500a+2100b chia hết đến 15. D) A phân chia hết cho 2;5 => A phân chia hết cho 10. => A là số chẵn( cụ thể hơn là A là số tất cả c/s tận cùng =0.) nếu như n là số chẵn => A là số lẻ. (vì chẵn.chẵn+chẵn+lẻ=lẻ) ví như n là số lẻ => A là số lẻ (vì lẻ.lẻ+lẻ+lẻ=lẻ) => A không chia hết mang lại 2;5

 

 

Đúng 0
phản hồi (0)

Nguyễn Minh Trí giải đẳng cấp j vậy ?

Đúng 0
phản hồi (0)

a,chứng tỏ rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n+3).(n+6) phân tách hết đến 2

b, chứng minh rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n thì tích n.(n+5) phân tách hết cho 2

Lớp 6 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

chứng minh rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n thì (n+2).(n+5) phân tách hết cho 2

Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6 2 0 nhờ cất hộ Hủy

nếu đều số thoải mái và tự nhiên n:

n là số chẵn. N + 2 = số chẵn. Vậy số chẵn nhân với bất kể số nào thì cũng là số chẵn. Vậy n phân tách hết đến 2

n là số lẻ.n+ 5 = số chẵn bởi số lẻ+ số lẻ = số chẵn. Số chẵn nhân với bất kể số nào thì cũng là số chẵn. N phân chia hết mang đến 2

Đúng 0
bình luận (0) nếu như n = 2k ( k ở trong N) thì n+2 = 2k + 2 phân chia hết mang đến 2 ví như n = 2k + 1 ( k ở trong N) thì n + 5 = 2k + 1 + 5 = 2k + 6 phân tách hết cho 2

Vậy với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì (n+2).(n+5) luôn chia hết mang lại 2

Đúng 0 bình luận (0)

Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n+3).(n+6)chia hết đến 2

Chứng tỏ rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n thì

n.(n+5)chia hết đến 2

Lớp 6 Toán 1 0 gửi Hủy

1) +Với n là số chẵn => n+3 lẻ với n+6 chẵn. Vì một số chẵn và một số ít lẻ nhân cùng với nhau tạo nên thành số chẵn hay tích đó phân chia hết mang lại 2 ( đpcm)

+Với n là số lẻ => n+3 chẵn với n+6 lẻ ( giống như câu trên)

2)Tg tự câu a

Đúng 0
comment (0)

chứng minh rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thì tích n.(n+5) phân tách hết cho 2

Lớp 6 Toán 1 0 gửi Hủy

Vì n là số tự nhiên => n=2k;2k+1(k là số tự nhiên )

Xét n=2k

=> n.(n+5)=2k.(2k+5) chia hết mang lại 2

Xét n=2k+1

=> n.(n+5)=n.(2k+1+5)=n.(2k+6)=n.2.(k+3) chia hết mang lại 2

=>với số đông số tự nhiên n thì n.(n+5) chia hết đến 2

=> dpcm

Đúng 0
bình luận (0)

Bài 1.Tìm số tự nhiên n sao cho:2n + 7 chia hết đến n + 2

Bài 2.Chứng minh rằng:

a/ với đa số số tự nhiên n thì (n+3)(n+10) chia hết đến 2

b/ với tất cả số từ bỏ nhien n thì (n+3)(n+6) phân chia hết đến 2

c/ với mọi số thoải mái và tự nhiên n thì (5n+7)(4n+6) phân chia hết cho 2

Lớp 6 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

a) chứng minh rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n thì tích (n+4) (n+5) chia hết đến 2

b) minh chứng n+2012 và n+2013 là 2 số nguyên tố cùng nhau với đa số số thoải mái và tự nhiên n.

Lớp 6 Toán 2 0 gửi Hủy

Nếu n=2k (k ở trong N) thì n+5=2k+5 chia hết mang đến 2

Nếu n=2k+1 (k thuộc N) thì n+4 =2k+5 chia hết mang lại 2

Vậy (n+4)(n+5) chia hết cho 2

 

Đúng 0
bình luận (0)

Câu a

Nếu n=2k thì n+4 = 2k+4 phân chia hết mang đến 2 => (n+4)(n+5) chia hết mang lại 2

Nếu n=2k+1 thì n+5=2k+5+1=2k+6 chia hết mang lại 2=> (n+4)(n+5) phân chia hết đến hai

Vậy (n+4)(n+5) phân tách hết đến 2

Câu b

Ta cón+2012 và n+2013 là hai số tự nhiên liên tiếp

Gọi ƯCLN(n+2012; n+2013)=d

Vì ƯCLN(n+2012;n+2013)=d

=> n+2012 phân chia hết mang lại d, n+2013 phân tách hết cho d

Mà n+2013-n+2012=1=> d=1

Vậy n+2012 và n+2013 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đúng 0
comment (0)

chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì n^2+n+6 không phân chia hết mang lại 5