(Tiếng Việt) Chung Kết Cuộc Thi Hùng Biện Teentalk 2017: Toả Sáng Tài Năng Hùng Biện Tiếng Anh Về Chủ Đề “Tác Động Của Mạng Xã Hội Với Giới Trẻ”

(Tiếng Việt) Chung Kết Cuộc Thi Hùng Biện Teentalk 2017: Toả Sáng Tài Năng Hùng Biện Tiếng Anh Về Chủ Đề “Tác Động Của Mạng Xã Hội Với Giới Trẻ”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Share this post