Chu Vi Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Bằng 360M

     

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài
Bạn đang xem: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m

*

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 300m và chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất đó bởi bao nhiêu héc-ta?


*

Bài làm

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

(300 imesfrac23=200)( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:

(300 imes200=60000)( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học giỏi #


*Xem thêm: Top 6 Bột Bánh Bao Làm Được Bánh Gì ? Cách Làm Bánh Bao Bằng Bột Bánh Bao

Chiều rộng khu đất nền là :

(300.frac23=200left(m ight))

Diện tích khu đất nền là :

300 . 200 = 60 000 ( m2)

60 000 m2= 6 ha#Kỳ Nhi

chiều rộng là

300:3x2 = 200m

diện tích khu đất:

300x200=60000m

60000m=600hm

Đ/S: 600hm

mình lớp 6 rồi nên bài xích này ez lắm:))

chúc bàn sinh hoạt tốt

Chiều rộng là: 300x2/3=200(m)

Diện tích khu đất nền là: 300x200=60000(m2)=6ha

ĐS:6ha

k giùm mk nha. Chúc bn hok xuất sắc -.-

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

Bài làm

Chiều rộng của mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )


Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học giỏi #

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 300m với chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích s khu đất đó bởi bao nhiêu héc-ta?

một khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích s khu đất đó bởi bao nhiêu héc-ta ?

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Hỏi diện tích s khu khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 360m với chiều rộng bằng 2 3d dài.Hỏi diện tích s khu đất đó bao nhiêu héc ta

một khu đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 300m và chiều rộng bằng 2/3 chiều nhiều năm .Hỏi diện tích khu khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài.

hỏi diện tích s khu đất đó= bao nhiêu héc ta

một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 200m,chiều rộng bằng 3/4 chiềudài.hỏi diện tích khu khu đất đó bởi bao nhiêu mét vuông,bằng từng nào héc-ta?

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 3,5km, chiều rộng bởi (dfrac47)chiều dài.Hỏidiện tích khu rừng đó là từng nào héc-ta ?

Một khu đất nền có chiều dài là 360m với chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu khu đất đó bởi bao nhiêu héc-ta?


Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 300m và chiều rộng bởi 2/3 chiều dài . Hỏi diện tích khu đất đó bởi bao nhiêu héc-ta?


*Xem thêm: Tại Sao Đại Bộ Phận Lục Địa Ô-Xtrây-Li-A, Bài 3 Trang 146 Sách Địa 7, Bài 3

.

Giải

Chiều rộng lớn của khu đất hình chữ nhật là :

(300:3)*2 = 200 (m )

diện tích s khu đất hình chữ nhật là :


300 *200 = 60000(m2)

Đổi 60000m2 = 6 ha

Đáp số : 6 ha

m2 có nghĩa là mét vuông

Mình rất có thể tính luôn bằng phương pháp này: diện tích s khu đất là: (300x2/3)x300=60000(m2) 60000m2-6ha ĐS:6ha