Công thức tính chu vi hình chữ nhật mới nhất 2022

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó?


*

*

chiều rộng lớn của hình chữ nhậtlà:(18-8):2=5(cm) chiều lâu năm của hình chữ nhật là:18-5=13(cm) diện tích s của hình chữ nhật là:5*13=65(cm2) ...

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình chữ nhật mới nhất 2022


chiều rộng lớn của hình chữ nhậtlà:(18-8):2=5(cm) chiều dài của hình chữ nhật là:18-5=13(cm) diện tích của hình chữ nhật là:5*13=65(cm2) đáp số:65cm2 lưu giữ k bản thân nha


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.


Chiều lâu năm hình chữ nhật đó là:(24 + 8) : 2 = 16(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128(cm2)


Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 24cm, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.


Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2

`HT`


chiều lâu năm hình chữ nhật chính là ::2=16chiều rộng chữ nhật đó là: 24 -16=8diện tích hình chữnhật chính là :16 x 8=128cm2HT


Câu1: Một miếng vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 25m.Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là 9m. Tìm diện tích mảnh khu đất đó?Câu2: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 46cm, chiều dài ra hơn chiều rộng là 28cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?Câu 3: Tính nhanh:58 216 + 427 + 1784 + 573 56357 + 67892 x ( 80 x 9 – 90 x 8)4 + 8 + 12 + 28 + 32 + 36 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99564 + 173 + 236 + 27...

Câu1: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 25m.Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 9m. Tìm diện tích mảnh đất đó?

Câu2: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 46cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn là 28cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó?

Câu 3: Tính nhanh:

58 216 + 427 + 1784 + 573 56357 + 67892 x ( 80 x 9 – 90 x 8)

4 + 8 + 12 + 28 + 32 + 36 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

564 + 173 + 236 + 27 1+2+3+4+5+6+7 +8+9 3215 + 2135 + 7865 + 6785


cj nghĩ về e phải chia từng câu hỏi để đăng, chớ đăng như v có khá nhiều người thấy tương đối dài phải k trả lời đc đâu e


mộthình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26cm , chiều rộng hèn chiều nhiều năm 8cm . Tính diện tích s của hình chữ nhật đó ?


Chiều lâu năm hình chữ nhật kia là

(left(26+8 ight):2=17left(cm ight))

Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là

(26-17=9left(cm ight))

Diện tích hình chữ nhật kia là

(17.9=153left(cm^2 ight))


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 18cm,chiều rộng bởi nửa chiều dài. Tính chu vivà diện tích của hình chữ nhật đó


Chiều rộng lớn là:

(18div2=9left(cm ight))

Chu vi HCN là:

(left(18+9 ight) imes2=54left(cm ight))

Diện tích HCN là:

(18 imes9=162left(cm^2 ight))

Đ/S : Chu vi : 54 cm

diện tích : 162 cm2.


bài giải chiều rộng lớn của hình chữ nhật chính là : 18:2=9 (cm) Chu vi hình chữ nhật đó là: (18+9)*2=54(cm) diện tích s của hình chữ nhật đó là: 18*9=162(cm2) đáp số : CV:54cm DT:162cm2Ghi chú :* = vệt nhân CV = chu vi DT = diện...

Xem thêm: Bài Vái Cúng Khai Trương Đầu Năm Để Làm Ăn Thuận Lợi, Phát Đạt


bài bác giải

chiều rộng lớn của hình chữ nhật chính là :

18:2=9 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(18+9)*2=54(cm)

diện tích của hình chữ nhật kia là:

18*9=162(cm2)

đáp số : CV:54cm

DT:162cm2

Ghi chú :

* = vệt nhân CV = chu vi DT = diện tích


Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng nhát chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó


Tóm tắt:Nửa chu vi là: a + b = 26cmS = a × b = ?Bài giảiTổng số đo chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật chính bởi nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)Hai lần số đo chiều dài là:26 + 8 = 34 (cm)Chiều dài hình chữ nhật là:34 : 2 = 17 (cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:17 – 8 = 9 (cm)Diện tích hình chữ nhật là:17 × 9 = 153 (cm2)Đáp số : 153...

Tóm tắt:

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều lâu năm là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi của một hình vuông có cạnh bằng 16cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


Chu vi hình vuông là :16 x 4 = 64(cm)Nửa chu vi hình chữ nhật là:64: 2 = 32(cm)Chiều dài là:(32+ 8) : 2 = 20(cm)Chiều rộng lớn là:20 – 8 = 12(cm)Diện tích hình chữ nhật là:20 x 12 = 240(cm2)Đáp số:...

Chu vi hình vuông là :

16 x 4 = 64(cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64: 2 = 32(cm)

Chiều dài là:

(32+ 8) : 2 = 20(cm)

Chiều rộng lớn là:

20 – 8 = 12(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 12 = 240(cm2)

Đáp số: 240cm2


Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Giúpmình nha.

Xem thêm: Em Đã Từng Chứng Kiến Cảnh Bão Lụt Ở Quê Mình Hoặc Xem Cảnh Đó Trên Truyền Hình


Chiều dài hình chữ nhật là : ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( cm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 17 - 8 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật kia : 17 x 9 = 153 ((cm^2))

Vậy diện tích s hình chữ nhật là 153(cm^2).


Nửa chu vi của HCN kia là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều lâu năm của HCN kia là:

(36 + 28) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng lớn của HCN kia là:

36 - 27 = 9 (cm)

Diện tích của HCN kia là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên