Cho V Lít Dung Dịch Naoh 2M Vào Dung Dịch Chứa 0 1 Mol Al2(So4)3 Và 0 1 Mol H2So4

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho v lít dd NaOh 2M vào dd đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 cho đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 7,8 g kết tủa . Giá bán trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là ?


*

cho V lit dd NaOH 2M vào dd đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu đc 7,8 g kết tủa . Giá trị lớn số 1 của V để thu đc lượng kết tủa bên trên là


*

Ta có: (n_Alleft(OH ight)_3=dfrac7,878=0,1left(mol ight))

PTHH: (2NaOH+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)

0,2______0,1 (mol)

(6NaOH+Al_2left(SO_4 ight)_3 ightarrow3Na_2SO_4+2Alleft(OH ight)_3downarrow)

0,3________0,05___________________0,1 (mol)

Ta có: (n_NaOH=0,5left(mol ight)) (Rightarrow V_ddNaOH=dfrac0,52=0,25left(l ight))


Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng trả toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A.

Bạn đang xem: Cho v lít dung dịch naoh 2m vào dung dịch chứa 0 1 mol al2(so4)3 và 0 1 mol h2so4

0,35

B. 0,25

C. 0,15

D. 0,45


Đáp án A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bấm Đầu Dây Mạng Tại Nhà Tphcm Đi Dây Mạng, Cách Bấm Dây Cáp Mạng Từ A

nAl(OH)3= 7 , 8 78 = 0 , 1

2NaOH + H2SO4 à Na2SO4 + 2H­2O (1)

0,2 ß 0,1

6NaOH + Al2(SO4)3 à 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 (2)

NaOH + Al(OH)3 à NaAlO2 + 2H2O (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có:


Cho V lít hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,35

B. 0,25

C. 0,15

D. 0,45


Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa  0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến lúc phản ứng xảy ra  hoàn toàn  thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,05

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,035


 

 

n spanN/spanspanaspanO/spanH /span= n spanH/spanspan+ /span+ 4spann/spanspanAl/spanspan3/spanspan+ /span- n spanK/spanspanế/spanspantspan tủ/spana /span= 0,9 mol/span/p p. Class="> 

V = 0,9/2 = 0,45/span/p p class="> 

=>B


Cho V lít dd NaOH 2M vào dd cất 0,1 mol A12(SO4)3 cùng 0,1mol H2SO4 đến khi pư trả toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là


Các phản bội ứng: Do bắt buộc lượng NaOH lớn nhất nên sẽ tạo nên ra cả Al(OH)3 ↓ cùng -

VNaOH max = (0,2+ 0,7)/2 = 0,45.


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A. 0,9

B. 0,45

C.

Xem thêm: Tờ Khai Bảo Hiểm Xã Hội - Đăng Ký, Điều Chỉnh Đóng Bhxh, Bhyt, Bhtn, Bhtnlđ

0,25

D. 0,6


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 cho phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa bên trên là