Cho tam giác abc có 3 góc nhọn các đường cao bd ce cắt nhau tại h

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn vẫn xem: cho tam giác abc bao gồm 3 góc nhọn những đường cao bd ce giảm nhau tại h

Cho tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn , các đường cao BD và CE giảm nhau trên H

a. CMR: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE

b. CMR: HB.HD=HC.HE

c.Cm: GÓC ADE= GÓC ABC
Bạn đang xem: Cho tam giác abc có 3 góc nhọn các đường cao bd ce cắt nhau tại h

*

vẽ hình

a xét tam giác ABD cùng tam giác ACE có :

chung góc BAC

góc BDA = góc CEA = 90 độ

=> tam giác ABD đồng dạng tam giác ACE (g.g)

b, xét tam giác EHB và tam giác DHC có

góc BDC = góc CFB = 90 độ

góc BHF = góc DHC ( đối đỉnh )

=> tam giác EHB đồng dạng với tam giác DHC (g.g)

=>(fracHBHC=fracHEHD)

=> HD . HB = HE . HC (đpcm )

c, vì tam giác ABD đồng dạng cùng với tam giác ACE ( câu a)

=>(fracABAC=fracADAE) =>(fracAEAC=fracADAB)

xét tam giác ADE với tam giác ABC có

chung góc BAC

(fracAEAC=fracADAB)

=> tam giác ADE đồng dạng cùng với tam giác ABC ( c.g.c)

=> góc ADE = góc ABC ( đpcm)

Đúng 0
phản hồi (0) Các thắc mắc tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BD, CE giảm nhau tại H.a, CMR: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACEb, CMR: BH.HD = CH.HEc, CRM:góc ADE = góc ABCd, Đường thẳng vuông góc cùng với AB tại B, mặt đường thẳng vuông góc cùng với AC trên C, cắt nhau tại M. O là trung điểm BC, I là trung điểm AM.

Xem thêm: Tần Số 39 Hz Là Gì ? Tần Số 39 Hz Nghĩa Là Gì


Xem thêm: Give A Concert Definition And Meaning, Viết Lại Câu: 1


So sánh Sahm cùng Siom

Lớp 8 Toán 1 0

Cho mình hỏi với:

Cho tam giác ABC nhọn tất cả AB2

Lớp 8 Toán 1 0 Lớp 8 Toán 0 0

mang lại tam giác ABC nhọn, các đường cao BD, CE giảm nhau trên H.

a) CMR : tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC

b) CMR : BE.CD + DE.BC = BD.CE

CMR : tam giác MKL cân

Cho tam giác ABC có tía góc nhọn, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H.a, CMR: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACEb, CMR: BH.HD = CH.HEc, Nối D cùng với E, cho thấy thêm BC = a, AB = AC = b. Tính độ lâu năm đoạn thẳng DE theo a

Lớp 8 Toán 1 0

Cho tam giác ABC nhọn, vẽ hai tuyến đường cao BDvà CE giảm nhau tại H.

a) centimet tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE, câu này làm dc r

b) centimet góc ADE bởi góc ABC

Lớp 8 Toán 1 0

Cho tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn, những đường cao BD cùng CE. CMR góc ADE=góc ABC

Lớp 8 Toán 2 0

cho tam giác abc có 3 góc nhọn con đường cao bd và ce cắt nhau tại h. A,cm tam giác abd đồng dạng tam giác ace . B,ch.ce=ccd.ca . C, kẻ ek vuông góc tại k và di vuông góc ec tại i ,cm ah song song ik

Lớp 8 Toán 1 0

Cho tam giác ABC nhọn(ABa) chứng minh: Tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACEb)Chứng minh: góc ADE=góc ABCc) gọi K là giao điểm của AH với BC. Minh chứng : BD là tia phân giác của góc EDKd) hội chứng minh: BH.BD vuông góc CH.CE=BC.BC