CHO SỐ PHỨC Z THỎA MÃN

     

Cho số phức (z) thỏa mãn (z + 2overline z = 6 + 2i.) Điểm biểu diễn số phức (z) có tọa độ là:


Dựa vào biểu thức của đề bài bác để search số phức (z.)

Ta có:(z_1 = a_1 + b_1i;,,z_2 = a_2 + b_2i Rightarrow z_1 = z_2 Leftrightarrow left{ eginarrayla_1 = a_2\b_1 = b_2endarray ight..)

Cho số phức (z = a + bi,,,left( a,,,b in mathbbR ight) Rightarrow Mleft( a;,,b ight)) là vấn đề biểu diễn số phức (z.)


Phương pháp giải một vài bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước --- Xem bỏ ra tiết

Gọi số phức (z = a + bi,,left( a,,,b in mathbbR ight) Rightarrow overline z = a - bi.) lúc ấy ta có:

(eginarrayl,,,,,,z + 2overline z = 6 + 2i Leftrightarrow a + bi + 2left( a - bi ight) = 6 + 2i\ Leftrightarrow 3a - bi = 6 + 2i Leftrightarrow left{ eginarrayl3a = 6\ - b = 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 2\b = - 2endarray ight. Rightarrow z = 2 - 2iendarray)

( Rightarrow Mleft( 2; - 2 ight)) là vấn đề biểu diễn số phức (z.)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho số phức $z$ thỏa mãn nhu cầu $left( 1 + i ight)z = 3-i$. Hỏi điểm trình diễn của $z$ là điểm nào trong những điểm $M,N,P,Q$ ở hình mặt ?


*

Cho số phức $z$ vừa lòng $left( 2-i ight)z = 7-i$ . Hỏi điểm màn trình diễn của $z$ là vấn đề nào trong số điểm $M,N,P,Q$ sinh sống hình dưới.

Bạn đang xem: Cho số phức z thỏa mãn


*

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm (M) là vấn đề biểu diển của số phức (z) (như mẫu vẽ bên). Điểm như thế nào trong hình vẽ là điểm biểu diển của số phức (2z)?


*

Cho số phức $z$thỏa mãn $left| z ight| = dfracsqrt 2 2$ và điểm $A$ trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của $z$. Hiểu được trong mẫu vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức $w = dfrac1iz$ là 1 trong bốn điểm $M,N, P, Q$. Lúc đó điểm màn biểu diễn của số phức $w$là


*

Trong phương diện phẳng phức điện thoại tư vấn $A,B,C$ theo lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức (z_1 = 3 + 2i;z_2 = 3 - 2i;z_3 = - 3 - 2i). Xác định nào sau đấy là sai?


Gọi (A) với (B) lần lượt là vấn đề biểu diễn của số phức (z_1 = 3 - 2i) cùng (z_2 = 1 + 4i). Trung điểm của đoạn thẳng (AB) tất cả tọa độ là:


*

Gọi (A) là điểm biểu diễn của số phức (z = - 1 + 6i) với (B) là điểm biểu diễn của số phức (z" = - 1 - 6i). Mệnh đề như thế nào sau đấy là đúng?


Gọi $M$ và $N$ lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức $z_1;z_2$ không giống $0$. Khi đó xác minh nào sau đây sai?


Hỏi có bao nhiêu số phức thỏa mãn nhu cầu đồng thời những điều kiện $left| z - i ight| = 5$ với (z^2) là số thuần ảo?


Cho ba điểm $A,B,C$ theo lần lượt biểu diễn những số phức sau (z_1 = 1 + i;,z_2 = z_1^2;,z_3 = m - i). Tìm các giá trị thực của $m$ sao cho tam giác $ABC$ vuông tại $B$.


Cho các số phức $z$ thỏa mãn $left| z + 1 - i ight| = left| z - 1 + 2i ight|$. Tập hợp những điểm biểu diễn các số phức $z$ cùng bề mặt phẳng tọa độ là 1 trong đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó


Cho số phức $z$ cố đổi, luôn luôn có $left| z ight| = 2$ . Lúc đó tập phù hợp điểm trình diễn số phức $ mw = (1 - 2i)overline z + 3i$ là


Cho các số phức $z$ vừa lòng $left| z ight|=4$ . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w = left( 3 + 4i ight)z + i$ là 1 trong đường tròn. Tính nửa đường kính $r$ của đường tròn đó.


Tập hợp những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức $z$ thoả mãn điều kiện (2left| z - i ight| = left| z - overline z + 2i ight|) là hình gì?


Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy), tra cứu tập hợp những điểm biểu diễn những số phức (z) thỏa mãn điều khiếu nại (left| z - 2 ight| + left| z + 2 ight| = 10).

Xem thêm: Xem Tử Vi Giáp Tý Nam Mạng 2021 Nam Mạng 1984 Chinh Xác Nhất


Cho những số phức (z_1 = 3 - 2i,) (z_2 = 1 + 4i) với (z_3 = - 1 + i) có biểu diễn hình học trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy thứu tự là các điểm (A,B,C). Diện tích tam giác ABC bằng:


Cho số phức (z = left( m + 3 ight) + left( m^2 - m - 6 ight)i) với (m in mathbbR.) hotline (left( p. ight)) là tập hợp điểm biểu diễn số phức (z) trong phương diện phẳng tọa độ. Diện tích s hình phẳng giới hạn bởi (left( p ight)) cùng trục hoành bằng


Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy,) điện thoại tư vấn (M) là vấn đề biểu diễn hình học tập của số phức (z = - 1 + 2i) và (alpha ) là góc lượng giác có tia đầu (Ox,) tia cuối (OM.) Tính ( an 2alpha .)


Cho nhì số phức (z_1,z_2) thỏa mãn (left| z_1 ight| = 6,left| z_2 ight| = 2). Call (M,N) lần lượt là các điểm màn trình diễn của số phức (z_1) cùng số phức (iz_2). Biết (widehat MON = 60^0). Tính (T = left| z_1^2 + 9z_2^2 ight|).


Cho hai số phức (z_1 = 3 + i,)(z_2 = - 1 + 2i). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn cho số phức (w = 2z_1 - z_2) là:


Trong phương diện phẳng phức, gọi A, B, C, D lần lượt là những điểm biểu diễn những số phức (z_1 = - 1 + i,) (,,z_2 = 1 + 2i,)(z_3 = 2 - i,)(z_4 = - 3i). điện thoại tư vấn S diện tích s tứ giác ABCD. Tính S.

Xem thêm: Ngày Tốt Tháng 8 Năm 2021 Là Ngày Nào? Xem Ngày Tốt Tháng 8 Năm 2021


Cho các số phức (z_1 = 2,z_2 = - 4i,z_3 = 2 - 4i) gồm điểm biểu diễn tương xứng trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy là A, B, C. Diện tích tam giác ABC bằng


Cho những số phức z vừa lòng |z|= 2 cùng điểm A vào hình vẽ là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ, điểm trình diễn số phức (w = dfrac - 4z) là 1 trong những trong tư điểm M, N, P, Q

*

Khi đó điểm màn trình diễn của số phức w là


Biết rằng tập vừa lòng điểm biểu diễn các số phức (z) thỏa mãn (left| left( 1 + i ight)z + 5 - i ight| = 1) là đường tròn vai trung phong (Ileft( a;b ight)). Tính (a + b.)


Cho số phức (z) vừa lòng (left| z + i ight| = 1). Biết rằng tập hợp các điểm màn biểu diễn số phức (w = left( 3 + 4i ight)z + 2 + i) là 1 trong những đường tròn trọng điểm (I), điểm (I) tất cả tọa độ là $I(a;b)$, tính $a-b$


Trong phương diện phẳng tọa độ, tập hợp các điểm M màn trình diễn của số phứczthỏa mãn(left| z + 1 + 3i ight| = left| z - 2 - i ight|) là phương trình đường thẳng bao gồm dạng (ax+by+c=0). Khi đó tỉ số(dfracab) bằng:


Trong mặt phẳng phức, tập hợp những điểm biểu diễn các số phứczthỏa mãn (z.ar z = 1) là con đường tròn có nửa đường kính là:


Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.