Cho M Gam Bột Cu Vào 400Ml Dd Agno3 0.2M

     

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là

+) đối chiếu số mol Zn và số mol Ag+ => số mol Zn phản nghịch ứng => số mol Zn dư

+) mX + mZ = mCu + mAg + mZn dư


*

*

*

*

*

Cho phương trình hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.Bạn vẫn xem: cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

Nhận xét nào sau đây về bội nghịch ứng trên là đúng?

Cho biết những phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:

Cho các cặp thoái hóa - khử được sắp xếp theo thứ tự tăng đột biến tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thể nghiệm sau:

(a) mang đến sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

(b) mang lại đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) mang lại thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) mang đến thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, đều thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là (biết vật dụng tự vào dãy cố điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

Dãy gồm những kim các loại đều tác dụng được với dung dịch HCl dẫu vậy không tính năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Cho bột sắt vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có hai muối hạt và chất rắn Y gồm hai kim loại. Nhì muối vào X và hai sắt kẽm kim loại trong Y theo lần lượt là:

Cho lếu láo hợp gồm Fe cùng Mg vào dung dịch AgNO3, khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhì muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Nhị muối trong X là

Kim một số loại M bội nghịch ứng được với: dung dịch HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Cho hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm ba sắt kẽm kim loại là:

Cho kim loại M phản bội ứng cùng với Cl2, thu được muối hạt X. đến M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối bột Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y thu được muối X. Sắt kẽm kim loại M là

Cho khí co (dư) bước vào ống sứ nung nóng đựng tất cả hổn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần ko tan Z. Mang sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm

Dãy gồm những kim một số loại được điều chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp hóa học nóng tung của bọn chúng là:

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Xem thêm: Cách Trồng Hoa Hướng Dương Bằng Hạt Tại Nhà, Cách Trồng Và Chăm Sóc Hoa Hướng Dương

Trong sơ đồ dùng trên, từng mũi tên là một phản ứng, những chất X, Y thứu tự là đầy đủ chất như thế nào sau đây?

Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp mở ra ăn mòn điện hoá là

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong đúng theo chất) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 với O2. Sau bội phản ứng nhận được 23,0 gam chất rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là

Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 cùng O2 phản bội ứng vừa đủ với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y tất cả Mg cùng Al, chiếm được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al trong Y là

Hòa tan tất cả hổn hợp X gồm 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

Cho 12 gam hợp kim của bạc đãi vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng trả toàn, thu được dung dịch tất cả 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bội nghĩa trong mẫu kim loại tổng hợp là

Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu cùng Ag phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất của N+5 ) với dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X cùng 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y có 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X bao gồm FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn khối lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản bội ứng nhận được 13,6 gam muối bột khan. Tổng cân nặng các muối bột trong X là

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là

Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO với H2 phản nghịch ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO cùng Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Quý hiếm của V là

Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy phải vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Oxit MxOy là

Cho khá nước đi qua than nóng đỏ, chiếm được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 và H2. Cho toàn cục X chức năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn thể Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Tỷ lệ thể tích khí teo trong X là

Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al lần lượt vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường đúng theo thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản bội ứng là

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn uống mòn kim loại là làm mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số đó các electron của kim loại được đưa trực tiếp đến các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học tập là quy trình oxi hóa - khử, trong các số ấy kim các loại bị làm mòn do tính năng của dung dịch hóa học điện li và tạo cho dòng electron chuyển dịch từ cực âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo công việc sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào ly đựng dung dịch H2SO4 loãng.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Hoàng Lê Nhất Thống Chí ", Hoàn Cảnh Sáng Tác Hoàng Lê Nhất Thống Chí

bước 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc tiếp nối với một năng lượng điện kế).