Cho dãy số 1 4 7 10

     
*Bạn đang xem: Cho dãy số 1 4 7 10

*

*

cho dãy số:4,7,10,13,...

a) hàng trên được thành lập theo quy giải pháp nào

b)tìm số hạng thứ 10 của hàng số đó


Cho dãy số: 575;579;...Biết rằng hàng số được viết theo quy luật, tổng của cha số hạng thường xuyên bất kì bởi 2015. Tìm số thứ năm ngoái của hàng số đó.

Cho 10 số lẻ liên tiếp, biết rằng trung bình cùng của chúng bằng 260. Tra cứu số lớn số 1 trong 10 số đó.


1. Cho dãy số sau : 1,3,6,10,15,...a. Tra cứu số đồ vật 100 của dãy b. Search số sản phẩm 2017 của dãy 2. A. Gồm bao nhiêu phân số gồm tổng của tử số và mẫu mã số bởi 10 mà những phân số đó đều bé dại hơn 1 b. có bao nhiêu phân số gồm tổng của tử số và chủng loại số bằng 2017 mà các phân số đó đều nhỏ hơn 13. Không quy đồng hãy so sánh các phân số sau a. 2013/2017 cùng 2014/2016b. 120/241 với 51/100c. 232323/464646 và 123123/3693694. đến dãy số : 2,6,12,20,30,42,...a. Số đồ vật 2017 của hàng là số nàob. Tính tổng của hàng số đó


Xem thêm: Mini Tattoos, Hình Xăm Ở Ngưc Cho Nữ Chất, Đơn Giản, Quyến Rũ Nhất 2022

1. Mang lại dãy số sau : 1,3,6,10,15,...a. Search số đồ vật 100 của dãy b. Search số sản phẩm công nghệ 2017 của dãy 2. A. Gồm bao nhiêu phân số tất cả tổng của tử số và mẫu mã số bằng 10 mà những phân số kia đều nhỏ hơn 1 b. có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số bởi 2017 mà những phân số đó đều bé dại hơn 13. Ko quy đồng hãy so sánh những phân số sau a. 2013/2017 với 2014/2016b. 120/241 với 51/100c. 232323/464646 và 123123/3693694. Cho dãy số : 2,6,12,20,30,42,...a. Số trang bị 2017 của dãy là số nàob. Tính tổng của hàng số đó


Cho dãy số : 1 , 2 , 5 , 10 , 17 , ..... Hỏi :

a) tra cứu quy phép tắc của hàng số bên trên ?

b) Số thứ 10 của hàng số trên là từng nào ?


cho hàng số 575;579;... Hiểu được dãy số được viết theo quy luật pháp tổng của 3 số hạng thường xuyên bất kì trong dãy bằng năm ngoái tìm số thứ 2015 của hàng số đó ?


cho hàng số:575;579;......Biết rằng dãy số được viết theo quy luật,tổng của 3 số hạng tức thì tiếp bất kỳ trong hàng số bằng 2015.tìm số thứ 2015 của dãy số đó?


Cho dãy số 575,579,...Biết rằng hàng số được viết theo quy luật,tổng của 3 số hạng tức tốc tiếp bất cứ trong dãy bởi 2015.Tìm số thứ 2015 của dãy số đó?
Xem thêm: Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng 36M, Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 36M

Cho hàng số:575;579;... ( Biết rằng dãy số được viết theo quy giải pháp ),tổng của 3 số hạng tiếp tục bất kì vào dãy bằng 2015.Tìm số thứ 2015 của dãy số đó. 


Cho dãy số: 575, 579,....Biết rằng dãy số được viết theo quy giải pháp tổng của 3 sô hạng liên tiếp bất kỳ trong hàng số bằng 2015. Tìm số thứ 2015 của dãy số đó.