Cho Dãy Số 1 3 5 7

     
*

Cho dãy số sau : 1,3,5,7,...,49,51.

Bạn đang xem: Cho dãy số 1 3 5 7

a) dãy số bên trên có toàn bộ bao nhiêu số hạng ?

b) dãy số bên trên có tất cả bao nhiêu chữsố 3 ?

c) dãy số trên có tất cả bao nhiêu chữ số ?

d) tính tổng các số hạng của hàng trên ?

ai giải cấp tốc và không thiếu thốn thì vẫn dc 2nick không lấy phí fire 1956kc và full skin

các bạn phải giải có giải mã và phép tính luôn nhé

nhanh lên mai mình thi rồi


*

a ) hàng số trên bao gồm số số hạng là : (fracleft(51-1 ight)2+1=26)( số hạng )

d ) Tổng của dãy trên : (fracleft(51+1 ight).262=676)

Các phần còn sót lại chắc bn từ bỏ làm được , dễ mà


*

(a))Dãy số trên có tất cả số hạng là: (left(51-1 ight)div2+1=26)(số hạng)(b))Từ 1 đến 9 bao gồm tất cả: 1 chữ số 3.Từ 11 đến 19 bao gồm tất cả: 1 chữ số 3.Từ 21 đến 29 có tất cả: 1 chữ số 3.Từ 31 đến 39 gồm tất cả: 5 chữ số 3.Từ 41 đến 51: có toàn bộ 1 chữ số 3.Vậy: gồm tất cả: 1 + 1 + 1 + 5 + 1 = 9 (chữ số 3)(c))Từ 1 đến 9 gồm tất cả chữ số là: (9 - 1) : 2 + 1 x 1 = 5 (chữ số)Từ 11 mang đến 51 có: (51 - 11) : 2 + 1 = 21 (số)Vậy => từ bỏ 10 đến 51 có tất cả chữ số là: 21 x 2 = 42 (chữ số)Có toàn bộ số chữ s...
Đọc tiếp

(a))Dãy số bên trên có toàn bộ số hạng là: (left(51-1 ight)div2+1=26)(số hạng)

(b))

Từ 1 đến 9 gồm tất cả: 1 chữ số 3.

Từ 11 đến 19 bao gồm tất cả: 1 chữ số 3.

Từ 21 đến 29 tất cả tất cả: 1 chữ số 3.

Xem thêm: Năm Nay Tuổi Mẹ Gấp Gấp 4 Lần Tuổi Con, Các Bài Toán Tính Tuổi

Từ 31 đến 39 tất cả tất cả: 5 chữ số 3.

Từ 41 đến 51: có toàn bộ 1 chữ số 3.

Vậy: có tất cả: 1 + 1 + 1 + 5 + 1 = 9 (chữ số 3)

(c))

Từ 1 đến 9 có tất cả chữ số là: (9 - 1) : 2 + 1 x 1 = 5 (chữ số)

Từ 11 mang lại 51 có: (51 - 11) : 2 + 1 = 21 (số)

Vậy => từ 10 đến 51 có toàn bộ chữ số là: 21 x 2 = 42 (chữ số)

Có toàn bộ số chữ số là: 5 + 42 = 47 (chữ số)

(d))

Tổng các số hạng của dãy trên là: 

(fracleft(51+1 ight).262=676)


Đúng 0
Bình luận (0)

a) hàng số trên bao gồm số số hạng là : 

(51 - 1) : 2 = 26 

 b) dãy số trên có toàn bộ chữ số 3 là: 6

c) hàng số bên trên có toàn bộ chữ số là : 9 - 1 : 2 + 1=5


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự

cho dãy số bí quyết đều : 102;105,108;...;405;408.

a/ dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?

b/ Tính tổng của dãy số trên?

c/ dãy số bên trên có toàn bộ bao nhiêu chữ số?

d/ kiếm tìm số hạng máy 101?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Cho dãy số: 1;2;3;4;...;167;168

a)Hỏi hàng trên có toàn bộ bao nhiêu số hạng?

b)Tính tổng tất cả các số hạng của dãy

Trả lời đầy đủ, ko cóp mạng hay bất kỳ nguồn thông tin khác


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
9
0

Cho dãy số: 4,8,12,16,...1996,2000

a)Dãy trên có bao nhiêu số hạng ?

b)Số hạng vật dụng 50 của hàng là bao nhiêu ?

c)Tính tổng toàn bộ các số hạng của dãy


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Hãy cho thấy thêm trong hàng số: 1; 2; 3; 4; 5; ….. ; 1976 có toàn bộ bao nhiêu chữ số 1?

Trả lời. Dãy số trên có tất cả …………… chữ số 1.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 9 Lớp 9: Language Focus, Language Focus Unit 9: Natural Disasters

trả lời không thiếu cách giải nhé 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Hãy cho biết thêm trong hàng số : 1; 2; 3; 4; 5; ................... ; năm 2016 có toàn bộ bao nhiêu chữ số 8 ?

Trả lời : dãy số trên có tất cả .............. Chữ số 8.

Các bạn giải lòi giải chi tiết ra góp mình nha !

Đang nên gấp !!!

Ai có giải mã nhanh và đúng đắn nhất mình vẫn tick mang đến $$$

Thanks so much !

 

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Cho dãy số : 0,1;0,01;0,001... A) Số hạng sản phẩm công nghệ 2007 của dãy số trên gồm bao nhiêu c/s 0 ở đoạn thập phân b) Nếu dãy trên bao gồm 2007 số hạng thì trong dãy số có tất cả bao nhiêu c/s 0. Chúng ta nào biết giải góp mình , mình đang nên gấp . Nhớ ghi rất đầy đủ giúp bản thân nhé


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Cho hàng số lẻ liên tiếp: 1 ; 3 ; 5 ; ...........; 497 ; 499

a) hàng số trên bao gồm bao nhiêu số hạng 

b)dãy số bên trên có tất cả bao nhiêu chữ số?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Cho hàng số 6;16;26;36;....;2016. Hỏi :

a) hàng trên có bao nhiêu số hạng?

b) dãy trên bao gồm bao nhiêu chữ số?

c) Số máy 100 là số nào?

d) trường đoản cú số trước tiên đến số thiết bị 50 bao gồm bao nhiêu chữ số 6?

e) Số đồ vật 50 rộng số trước tiên bao nhiêu 1-1 vị?

f) Hãy cho thấy tên của bạn

g) hàng trên có toàn bộ bao nhiêu chữ số 6?

h) Hãy kết các bạn với mình


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

1.Cho dãy 1,2,3,.....,2004.Hỏi dãy tất cả bao nhiêu chữ số 1

2.Cho hàng A là 1,2,3,.....,2007.Tính tổng tất cả các số tất cả 3 chữ số

 AI GIẢI ĐƯỢC VÀ CÓ CÁCH LÀM MÌNH TÍCH CHO


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)