Cho Đa Thức F(X)=Ax2+Bx+C

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

*

Cho nhiều thức f(x) = ax2 +bx + c. Trong số ấy a, b, c là các hệ số nguyên. Biết rằng f(x) chia hết mang lại 3 với mọi (xin Z). Chứng tỏ a,b,c phân chia hết cho 3


*

Ta tất cả : (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) cùng (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko chia hết mang lại 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại có : (a+b+c⋮3)

mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên chia hết mang lại 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)


Đúng 0
bình luận (2)
*

đây là toán lớp mấy vậy


Đúng 0
phản hồi (22)
Các câu hỏi tương tự

Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c. Trong các số đó a,b,c là các hệ số nguyên. Hiểu được f(x) chia hết cho 3 cùng với mọi (xin Z). Chứng minh rằng a, b, c phân tách hết đến 3.


Lớp 0 Toán
3
0

cho đa thức P(x)=a x^2+bx+c trong số đó a,b,c là các số nguyên .Biết rằng P(x) phân tách hết mang lại 3 với đa số giá trị của x .CMR a,b,c phân chia hết đến 3

làm hộ mình nha


Lớp 0 Toán
1
0


Xem thêm: Vì Sao Thứ 6 Ngày 13/6 Là Ngày Gì ? Không Nên Làm Gì? Kiêng Gì?

Cho đa thức f(x) = ax2 +bx + c = 0 với đa số x. Minh chứng rằng a = b= c = 0.

Giúp mình cách trình bày với !!!!!


Lớp 0 Toán
0
0

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt nhiều thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá trị lớn nhất của |z|

A. Max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. Max⁡|z|=2 5


Lớp 0 Toán
1
0

cho nhiều thức f(x)=ax2+bx+c=0 với mọi giá trị của x.Chứng minh rằng a=b=c=0

(toán 7)


Lớp 0 Toán
1
0

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 và f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) bao gồm dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ trọng a : b : c

A. a : b : c = 1 : 2 : 1

B. a : b : c = 1 : 1 : 1

C. a : b : c = 2 : 2 : 1

D. a : b : c = 1 : 2 : 2


Lớp 0 Toán
1
0

Bài 11:a,Tìm những số nguyên x làm thế nào để cho (4x-3) phân chia hết cho (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 phân tách hết cho 3n+2 c,Tìm n trực thuộc Z,biết 3n+2 phân tách hết đến n-1


Lớp 0 Toán
1


Xem thêm: Trung Tâm Anh Ngữ Univer Có Tốt Không? Trung Tâm Anh Ngữ Univer

1

Câu 1:

a) search x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) search số nguyên x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y trực thuộc Z biết 2x +124=5y

d)Tìm kết quả của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 cùng 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số trường đoản cú nhiên

b)Cho abc chia hết cho 7. CMR : 2a+3b+c chia hết cho 7

c)Cho những số tự nhiên từ 11 mang lại 21 được viết theo lắp thêm tự tùy ý,sau kia đem cùng mỗi số đó với số chỉ máy tự của chính nó ta được một tổng. CMR: trong những tổng dấn đượcbao tiếng cũng đưa ra hai tổng nhưng mà hiệu của chúng là 1 trong số chia hết đến 10

Câu 3:

a)Cho A=5 - 52+53 - 54+....- 598+599. Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)chia hết mang lại 3 với tất cả n là số từ bỏ nhiên

c)Tìm n trực thuộc Z nhằm :(x - 7).(x+3) 3. CMR: p - năm trước là hòa hợp số.

c)Tìm một trong những chẵn lớn nhất có 5 chữ số cơ mà 3 chữ số đầu ( giữ nguyên giá trị tự trái quý phái phải) chế tạo thành một trong những bằng lập phương đúng của một số tự nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn thẳng AB bao gồm độ dái là a.Gọi C là vấn đề thuộc tia đối của tia AB.Gọi M là trung điểm của đoạn trực tiếp AC,N là trung điểm của đoạn thẳng CB.Tính độ nhiều năm đoạn thẳng MN

b)Cho n đường thẳng vào đó bất kì hai tuyến đường thẳng nào cũng cắt nhau,không có 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy.Biết rằng toàn bô giao điểm là 465.Tìm n