Cho a là chữ số khác 0. khi đó

     

ccevents.vn xin reviews bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài xích 2: Tập hợp những số tự nhiên Cánh diều bao gồm đáp án chi tiết giúp Thầy/Cô bao gồm thêm tài liệu huấn luyện và đào tạo và giúp học sinh ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Cho a là chữ số khác 0. khi đó


Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 bài xích 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

I. Phân biệt

Câu 1: Đọc số sau: 21 515

A. Hai 1 năm một năm

B. nhì mươi một nghìn năm trăm mười năm

C. hai mươi mốt nghìn năm trăm mười lăm

D. nhì mốt nghìn năm trăm mười lăm

Hiển thị đáp án

Câu 4: Trường vừa lòng nào tiếp sau đây chỉ tập hòa hợp số từ nhiên?

A. 1; 2; 3; 4; …

B. 0; 1; 2; 3; 4; …

C. 0; 1; 2; 3; 4; …

D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Hiển thị đáp án

Lời giải:

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là các số từ bỏ nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái được kí hiệu là N, tức là N = 0; 1; 2; 3; 4; ….

Chọn câu trả lời B.


Câu 5: Viết số sau: nhì tỉ nhị trăm nhì mươi nhị triệu cha trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy.

A. 2 222 395 567

B. 2 202 395 567

C. 2 000 395 567

D. 2 222 296 567

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số “hai tỉ nhì trăm hai mươi nhì triệu bố trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm sáu mươi bảy” được viết là 2 222 395 567.

Chọn lời giải A.


Câu 6: những số La Mã XV, XXI được hiểu lần lượt là:

A. mười lăm, nhị mốt

B. mười năm, hai mốt

C. mười lăm, hai mươi mốt

D. mười bốn, mười chín

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số La Mã XV, XXI biểu diễn những số tự nhiên và thoải mái 15, 21 và được hiểu lần lượt là: mười lăm, nhì mươi mốt.

Chọn đáp án C.


Câu 7: So sánh nhì số 998 và 1 000 ta được:

A. 998 > 1 000

B. 998 Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đó là dãy số từ nhiên tiếp tục tăng dần dần nên:

Số trang bị hai là: 338 + 1 = 339

Số thứ bố là: 339 + 1 = 340

Vậy hai số cần điền là 339 cùng 340.

Chọn đáp án C.


Câu 9: Điền tiếp nhị số thoải mái và tự nhiên vào hàng số sau và để được dãy tía số tự nhiên thường xuyên giảm dần:

1 256 ; …; …

A. 1 257 với 1 258

B. 1 258 cùng 1 260

C. 1 255 cùng 1 253

D. 1 255 và 1 254

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đó là dãy số từ nhiên liên tục giảm dần dần nên:

Số thiết bị hai là: 1 256 – 1 = 1 255

Số thứ ba là: 1 255 – 1 = 1 254

Vậy nhị số yêu cầu điền là một trong những 255 cùng 1 254.

Chọn câu trả lời D.


Câu 10: Số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất là:

A. 1 000 000 000

B. 100 000 000 000

C. 999 999 999 999

D. không tồn tại số tự nhiên và thoải mái lớn nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta vẫn biết, trong dãy số tự nhiên, số nhỏ nhất là 0, và cứ thêm một đối kháng vị, ta sẽ được một số trong những liền sau số trước đó, cứ liên tiếp như vậy, ta lập được dãy số trường đoản cú nhiên kéo dãn ra vô hạn và không tồn tại điểm dừng. Vậy không có số tự nhiên lớn nhất.

Chọn câu trả lời D.


II. Tinh thông

Câu 1: trong các xác minh sau, xác minh nào sai?

A. Số 1 là số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất

B. Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái có rất nhiều phần tử

C. không tồn tại số tự nhiên lớn nhất

D. thành phần thuộc N dẫu vậy không nằm trong N* là 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số tự nhiên nhỏ tuổi nhất là số 0. Vậy lời giải A sai.

Chọn lời giải A


Lời giải

Ta có: x ≤ 10, tức thị x nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 10.

Các số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn nhu cầu x nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 10 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Vậy ta viết tập phù hợp M:

M = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Chọn lời giải D.


Câu 3: Viết các số sau theo thiết bị tự tăng dần: 34 087, 34 078, 43 089, 43 098.

A. 34 087, 34 078, 43 089, 43098

B. 34 078, 34 087, 43 089, 43 098

C. 34 078, 34 087, 43 098, 43 089

D. 34 087, 34 078, 43 098, 43 089

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta so sánh các số đã cho lần lượt theo từng cặp, ta thấy:

34 078

Câu 4: Cho hai số thoải mái và tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số thoải mái và tự nhiên a để tía số đó lập thành tía số tự nhiên và thoải mái liên tiếp?

A. 98

B. 97

C. 101

D. Cả A cùng C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số ngay tức thì trước số 99 là số 98 phải có ba số từ nhiên liên tục là 98; 99; 100.

Số ngay lập tức sau số 100 là số 101 đề nghị có tía số từ nhiên liên tục là 99; 100; 101.

Chọn lời giải D.


Câu 5: trong các chữ số của số 19 254:

A. cực hiếm của chữ số 2 bằng nửa cực hiếm của chữ số 4

B.

Xem thêm: Đâu Là Loại Tế Bào Lớn Nhất Trong Cơ Thể Người ? Tế Bào Có Kích Thước Lớn Nhất Là:

giá trị của chữ số 2 bằng 5 lần quý hiếm của chữ số 4

C. giá trị của chữ số 2 bằng 50 lần giá trị của chữ số 4

D. quý giá của chữ số 2 bởi 500 lần giá trị của chữ số 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong số 19 254:

Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị là 200

Chữ số 4 nằm tại hàng đơn vị chức năng và có giá trị là 4

Ta thấy: 200 : 4 = 50

Vậy trong các 19 254, quý hiếm của chữ số 2 bởi 50 lần giá trị của chữ số 4.

Chọn đáp án C.


III. Vận dụng

Câu 1: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là:

A. 999 999

B. 900 000

C. 909 999

D. 987 654

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để viết được số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả sáu chữ số khác nhau, ta nên viết

Chữ số đầu tiên bên trái của số đó là chữ số béo nhất, là 9

Chữ số đồ vật hai tiếp theo là chữ số lớn số 1 khác 9, là 8

Chữ số thứ tía là chữ số lớn số 1 khác 9 cùng 8, là 7

Chữ số thứ bốn là chữ số lớn số 1 khác 9, 8 và 7, là 6

Chữ số thứ năm là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7 cùng 6, là 5

Chữ số lắp thêm sáu là chữ số lớn số 1 khác 9, 8, 7, 6, cùng 5, là 4

Vậy số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác biệt là 987 654.

Chọn câu trả lời D.


Câu 2: Tìm chữ số tương thích ở vệt * sao cho: 2 021 ≤ Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì * là chữ số hàng chục của số

*
bắt buộc * dìm là các số tự nhiên từ 0 mang đến 9.

Lại có: 2 021 ≤

Câu 3: Số tự nhiên bé dại nhất bao gồm năm chữ số không giống nhau là:

A. 10 000

B. 10 001

C. 12 345

D. 10 234

Hiển thị đáp án

Câu 4: Viết tập thích hợp N những số thoải mái và tự nhiên chẵn x thỏa mãn điều kiện sau: 317 ≤ x ≤ 322.

A. N = 318; 320; 322

B. N = 317; 318; 319; 320; 321; 322

C. N = 318; 320

D. N = 317; 318; 320

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu 317 ≤ x ≤ 322 tức thị x là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bởi 317 và bé dại hơn hoặc bằng 322, là những số: 317, 318, 319, 320, 321, 322.

Mà x lại là các số tự nhiên và thoải mái chẵn, nên những số x thỏa mãn yêu cầu là: 318, 320, 322.

Vậy ta viết tập đúng theo N như sau: N = 318; 320; 322.

Chọn đáp án A.


Câu 5: đến m ∈ N*. Ba số từ bỏ nhiên thường xuyên tăng dần dần là:

A. m – 2, m – 1, m

B. m – 1, m , m + 1

C. m + 1, m, m – 1

D. m, m – 1, m – 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Dãy gồm cha số trường đoản cú nhiên liên tiếp tăng dần, tức là số lập tức sau đề nghị hơn số ngay tức thì trước 1 đối chọi vị.

Vì m ∈ N* yêu cầu m là số tự nhiên và thoải mái khác 0, do đó m ≥ 1

+ Nếu mang m = 1, ta có 1 m, đề nghị đáp án C sai.

Vậy còn lại đáp án B là đúng và thỏa mãn yêu cầu.

Chọn lời giải B.


Tóm tắt định hướng Toán 6 bài bác 2: Tập hợp các số từ nhiên

A. Lý thuyết

I. Tập hợp các số tự nhiên

1. Tập đúng theo

*
cùng tập hòa hợp
*

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là những số trường đoản cú nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là

*
, có nghĩa là
*
= 0; 1; 2; 3; 4; … .

Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên khác 0 được kí hiệu là

*
, tức là
*
=1; 2; 3; 4; … .

2. Cách đọc và biện pháp viết số từ bỏ nhiên

Ví dụ:

+ Số 12 134 355 đọc là mười nhị triệu một trăm ba mươi tứ nghìn bố trăm năm mươi lăm.

+ Số ba mươi tía nghìn tư trăm năm mươi chín, viết là 33 459.

Chú ý: Khi viết các số tự nhiên có từ tư chữ số trở lên, fan ta hay viết bóc tách riêng từng nhóm cha chữ số tính từ lúc phải lịch sự trái đến dễ đọc.

II. Trình diễn số thoải mái và tự nhiên

1. Biểu diễn một vài tự nhiên bên trên tia số

Các số thoải mái và tự nhiên được trình diễn trên tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với cùng 1 điểm bên trên tia số.

*

2. Cấu tạo thập phân của số trường đoản cú nhiên

Số thoải mái và tự nhiên được viết vào hệ thập phân vị một, nhì hay các chữ số. Những chữ số được dùng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi một số gồm nhị chữ số trở lên thì chữ số đầu tiên (tính từ bỏ trái sang trọng phải) không giống 0.

Trong giải pháp viết một vài tự nhiên có khá nhiều chữ số, từng chữ số ở hầu như vị trí khác biệt có quý hiếm khác nhau.

Ví dụ:

+ Số 987 có:

- Chữ số hàng trăm ngàn là 9 và có giá trị là 9 x 100

- Chữ số hàng chục là 8 và có mức giá trị là 8 x 10

- Chữ số hàng đơn vị là 7 và có mức giá trị là 7

Ta viết: 987 = 9 x 100 + 8 x 10 + 7

+ Kí hiệu

*
(a # 0) là chỉ số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số có:

- Chữ số hàng trăm là a và có giá trị là a x 10

- Chữ số hàng đơn vị là b và có mức giá trị là b

Ta viết:

*
= a x 10 + b

3. Số La Mã

Cách ghi số La Mã:

+ các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10 được ghi ngay số La Mã tương ứng như sau:

*

+ nếu thêm vào bên trái mỗi số ở mẫu (1) một chữ số X, ta được số La Mã từ 11 mang lại 20:

*

+ trường hợp thêm vào phía bên trái mỗi số ở cái (1) nhì chữ số X, ta được các số La Mã tự 21 cho 30:

*

Ví dụ:

+ Số La Mã XIV hiểu là mười bốn

+ Số La Mã XXI gọi là nhị mươi mốt

+ Số 15 được viết thông qua số La Mã là: XV

+ Số 29 được viết bằng số La Mã là: XIX

III. So sánh các số từ nhiên

+ Trong nhị số tự nhiên khác nhau, gồm một số nhỏ hơn số kia. Nếu số a nhỏ hơn số b thì ta viết a a.

Ví dụ: Số 15 nhỏ hơn số 20, ta viết 15 15.

+ cùng với số tự nhiên a mang đến trước:

Ta viết x ≤ a để chỉ x a hoặc x = a.

+ nếu như a 998 999.

+ bởi hai hàng đầu 035 946 với 1 039 457 tất cả cùng số chữ số nên ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên và một hàng kể từ trái lịch sự phải cho tới khi xuất hiện cặp chữ số thứ nhất khác nhau là 5 B. Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1.

a) Viết số sau: Mười tỉ bốn trăm bảy mươi tía triệu nhì trăm bảy mươi nhì nghìn năm trăm tám mươi lăm.

b) Đọc số sau: 1 009 675

Lời giải:

a) Số mười tỉ tư trăm bảy mươi cha triệu hai trăm bảy mươi nhì nghìn năm trăm tám mươi lăm được viết là: 10 473 272 585.

b) số 1 009 657 được hiểu là một triệu không trăm linh chín ngàn sáu trăm năm mươi bảy.

Bài 2. Viết tập hợp những số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn điều kiện sau:

Lời giải:

Gọi B là tập hợp các số tự nhiên x vừa lòng .

Khi kia ta có B là tập hợp những số trường đoản cú nhiên lớn hơn hoặc bởi 35 và nhỏ dại hơn hoặc bằng 39, gồm các số: 35; 36; 37; 38; 39. Cần ta viết tập hòa hợp B là:

B = 35; 36; 37; 38; 39.

Bài 3.

a) Viết các số sau theo thiết bị tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305.

Xem thêm: Review Top 10 Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Hải Phòng Đáng Tin Cậy Nhất

b) Tìm các số tự nhiên và thoải mái a, b, c thỏa mãn nhu cầu 228 ≤ a

Lời giải:

a) bởi số 9 909 820 là số tất cả bảy chữ số còn tía số còn lại là các số gồm tám chữ số yêu cầu ta so sánh những số còn lại ta được:

12 058 967 b) Theo đề bài, ta có những số từ nhiên to hơn hoặc bởi 228 và nhỏ hơn hoặc bằng 230 là 228; 229; 230.

Mà ngoài ra aTrắc nghiệm bài bác 3: Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên