Cho 6 chữ 1;2;3;5;7;9

     
*Bạn đang xem: Cho 6 chữ 1;2;3;5;7;9

cho 6 chữ số 1;2;3;5;7;9 . Tổng toàn bộ các số có 5 chữ số không giống nhau mà từng số đa số chia hết đến 5 , lập được từ những chữ số bên trên là : 

a) 5688680 b) 5866860 c ) 5866680 d ) 5688860

mọi bạn giúp mình với ạ


*

Tham khảo

*


cho 6 chữ 1;2;3;5;7;9 . Tổng của toàn bộ các số gồm năm chữ số khác biệt mà mỗi số phần nhiều chia hết mang đến 5. Lập được từ bỏ 6 chữ số trên ??


Cho 6 chữ số 1,2,3,5,7,9. Tổng của toàn bộ các số gồm 5 chữ số khác biệt mà mỗi số đa số chia hết đến 5, lập được từ các chữ só trên


Cho 6 chữ số : 1,2,3,5,7,9. Tổng của tất cả các số tất cả 5 chữ số khác biệt mà mỗi số đông đảo chia hết mang lại 5, lập được từ các chữ số trên là


Có 5 biện pháp chọn hàng chục nghìnCó 4 biện pháp chọn sản phẩm nghìnCó 3 biện pháp chọn mặt hàng trămCó 2 biện pháp chọn mặt hàng chụcCó 1 cách chọn hàng solo vịSuy ra : có bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau mà từng số hầu như chia hết đến 5 là : 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 ( số )Mỗi hàng đầu , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 được tái diễn số lần là : 120 : 5 = 24 ( lần )Tổng các chữ số là : 24 x ( 1 + 2 + 3 + 7 + 9 ) x ( 10000 + 1000 + 100+ 10 ) + 120 x 5 = 5866680 ...

Có 5 bí quyết chọn hàng trăm nghìn

Có 4 bí quyết chọn mặt hàng nghìn

Có 3 bí quyết chọn mặt hàng trăm

Có 2 phương pháp chọn sản phẩm chục

Có 1 cách chọn hàng đơn vị

Suy ra : bao gồm bao nhiêu số tất cả 5 chữ số không giống nhau mà từng số các chia hết mang đến 5 là : 

5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 ( số )

Mỗi hàng đầu , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 được tái diễn số lần là :

120 : 5 = 24 ( lần )

Tổng những chữ số là : 

24 x ( 1 + 2 + 3 + 7 + 9 ) x ( 10000 + 1000 + 100+ 10 ) + 120 x 5 = 5866680 

Đáp số : 5866680

tk bản thân nhé!

quá khá đầy đủ còn gì.
Xem thêm: Tác Giả Bài Thơ Bụi Phấn Của Đoàn Vị Thượng Với Bao Nốt Lặng Trong Lòng Còn Ngân

cho 6 chữ số 1,2,3,5,7,9.Tổng của toàn bộ các số gồm 5 chữ số khác biệt mà mỗi số phần nhiều chia hết đến 5,lập được từ các chữ số trên là


cho 6 chữ số : 1,2,3,5,7,9 . Tổng của toàn bộ các số có 5 chữ số khác biệt mà mỗi số phần nhiều chia hết mang lại 5 , lập được từ các chữ số bên trên là :


Cho 6 chữ số 1,2,3,5,7,9. Tổng của toàn bộ các số gồm 5 chữ khác biệt mà từng số những chia hết mang lại 5 lập được từ những chữ số trên


Số đầu tiên có 6 phương pháp chọn

số vật dụng hai bao gồm 5 cách 

số thứ bố có 4 phương pháp chọn

số sản phẩm công nghệ tư bao gồm 3 cách chọn

số sản phẩm năm gồm 2 cách chọn

Vậy lập đươc : 6 x 5 x 4 x 3x 2 x 1 = 720 (số)

Đáp số:

k mình nha


cho 6 chữ số: 1,2,3,5,7,9. Tổng của tất cả các số gồm 5 chữ số khác nhau mà mỗi số phần lớn chia hết cho 5, lập được từ những số bên trên là:


CHO 6 CHỮ SỐ : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9. TỔNG CỦA TẤT CẢ CÁC SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ KHÁC NHAU MÀ MỖI SỐ ĐỀU phân tách HẾT mang lại 5 , LẬP ĐƯỢC TỪ CÁC CHỮ SỐ TRÊN LÀ :


có 6 chữ số 1 ,2, 5 ,3 ,7 ,9 tổng của toàn bộ các số gồm 5 chữ số khác nhau mà mỗi số phần đông chia hết mang lại 5 lập được từ những chữ số trên 
Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 17: Vẽ Trang Trí Bìa Lịch Treo Tường Lớp 7

ta có 

6 bí quyết chọn hàng chục nghìn

6 cách chọn hàng nghìn

6 phương pháp chọn sản phẩm trăm 

6 phương pháp chọn hàng chục 

1 giải pháp chọn hàng đối chọi vị

vậy có toàn bộ các số là

6x6x6x6x1=1296 số

Đ/S:...