Cho 3.84 Gam Cu Phản Ứng Với 80Ml

     

thoát ra V2 lít NO. Biết NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Dục tình giữa V1 và V2 là


3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

0,03 ← 0,08 → 0,02

$3Cu,,,,+,,,,8H^+,,,+,,,2NO_3^-,, o ,,,,3Cu^2+,,,+,,,2NO,,+,,4H_2O$

0,06 → 0,16 → 0,04 → 0,04

+) nNO (TN2) = 2.nNO (TN1) => V2 = 2V1


TN1: nCu = 0,06 mol; nHNO3 = 0,08 mol

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

0,03 ← 0,08 → 0,02

TN2: nCu = 0,06; nH+ = 1,08 mol; nNO3- = 0,08

$3Cu,,,,+,,,,8H^+,,,+,,,2NO_3^-,, o ,,,,3Cu^2+,,,+,,,2NO,,+,,4H_2O$

0,06 → 0,16 → 0,04 → 0,04

=> nNO (TN2) = 2.nNO (TN1) => V2 = 2V1


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm phát âm tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn yêu cầu thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - ccevents.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực sẽ giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: tự cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kỹ năng và kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết hợp học shop live, giáo viên công ty nhiệm cung cấp trong suốt quá trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Cho 3.84 gam cu phản ứng với 80ml


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đồng và hợp hóa học của đồng Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên và

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong những hợp chất, đồng bao gồm số thoái hóa +1, +2. Biết Cu tất cả Z = 29, cấu hình electron của các ion Cu+ và Cu2+ theo lần lượt là


Kim các loại nào dưới đây không công dụng với dung dịch H2SO4 loãng ?


Để nhận thấy ba axit sệt nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng cá biệt trong bố lọ bị mất nhãn, ta sử dụng thuốc thử


Cho Cu lần lượt tác dụng hết với mỗi chất oxi hóa dưới đây có cùng số mol. Trường hợp nào thu được số mol Cu(II) nhỏ nhất ?


Cu bị kết hợp trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl cùng HNO3 là 3 : 1) với giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân bằng (khi tối giản) là


Cho những dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo hợp tất cả HCl và NaNO3. Gần như dung dịch làm phản ứng được cùng với Cu là


Để khử ion trong hỗn hợp CuSO4 có thể dùng kim loại nào sau đây ?


Để phân biệt ion nitrat, hay sử dụng Cu và dung dịch axit sunfuric loãng đun cho nóng là vì


Cho các phản ứng gửi hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X cùng Y lần lượt là


Có thể phát hiển thị dấu vệt của nước vào ancol etylic bằng cách dùng


Trong không gian ẩm, sắt kẽm kim loại đồng bị bao phủ bởi lớp màng


Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Mang đến X vào dung dịch NaOH dư, sót lại chất rắn ko tan Z. Chất rắn Z là


Cho các chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp từ Cu(OH)2 là


Cho những hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số phản nghịch ứng lão hóa khử xảy ra là


Cho những dung dịch: HCl, NaOH, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là


Cho luồng khí H2 dư qua láo hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau phản nghịch ứng tất cả hổn hợp chất rắn sót lại là


Một mẫu nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này vày chất nào có trong khí thải ra đời ?


Chọn câu đúng trong những câu sau :


Hỗn hòa hợp rắn X tất cả Al, Fe2O3, Cu có số mol bởi nhau. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể tan trọn vẹn trong dung dịch


Cho PTHH : aCuFeS2 + bHNO3 →cCu(NO3)2 + dFe(NO3)3 + eH2SO4 + fNO2 + gH2O

Giá trị của b là


Cho các thành phần hỗn hợp X có Cu, Ag, Fe, Al chức năng với oxi dư khi nấu nóng thu được hóa học rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ sau đó lấy thành phầm thu được cho chức năng với hỗn hợp NaOH loãng dư. Lọc đem kết tủa tạo thành rước nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Thành phần của Z gồm


Cho sơ vật dụng sau : Cu → X1 → X2 → X3 → X4 → Cu. Dãy chất nào tiếp sau đây không thể tương xứng với X1, X2, X3, X4 ?


Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch X tất cả HNO30,6M và H2SO40,5M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau bội phản ứng thì trọng lượng muối khan thu được là


Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín đáo không tất cả không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y tất cả pH bằng


Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam lếu hợp có KNO3 với Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với khí hiđro bởi 18,8. Cân nặng Cu(NO3)2 trong láo hợp ban sơ là


Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M, tiếp đến thêm vào 500 ml hỗn hợp HCl 2M. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp X và khí NO duy nhất. Cần thêm từng nào ml dung dịch NaOH 1M vào X để đầy đủ kết tủa không còn ion Cu2+ ?


Thực hiện hai thí nghiệm:

TN 1: mang lại 3,84 gam Cu làm phản ứng với 80 ml dung dịch HNO31M bay ra V1lít NO.

TN 2: cho 3,84 gam Cu phản nghịch ứng với 80 ml dung dịch cất HNO31M và H2SO40,5 M.

thoát ra V2lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ giữa V1và V2là


Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư nhận được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc) cùng dung dịch Y. Sục lỏng lẻo khí NH3 mang lại dư vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Xác suất về trọng lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X và quý giá của m theo lần lượt là


Đốt cháy m gam CuS vào khí oxi dư thu được chất rắn X có khối lượng bằng (m – 4,8) gam. Nung X với khí NH3 dư tới khi trọng lượng không đổi được chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được V lít khí Z (đktc) không màu, hóa nâu trong không khí. Quý hiếm của m với V là


Cho 8 gam bột Cu vào đôi mươi ml hỗn hợp AgNO3, sau một thời gian thu được dung dịch A cùng lọc được 9,52 gam chất rắn. Cho tiếp 8 gam bột Pb vào dung dịch A đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B chỉ đựng một muối tốt nhất và bóc ra được 6,705 gam hóa học rắn. độ đậm đặc mol của AgNO3 ban sơ là


Hòa tan hoàn toàn 40 gam tất cả hổn hợp X gồm CuS, FeS, Cu2S trong dung dịch HNO3 đun nóng. Sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm SO2 và NO2 có tổng trọng lượng là 153,04 gam và dung dịch Y chỉ chứa 90 gam những muối trung hòa. đến Y tác dụng với hỗn hợp BaCl2 dư thấy tách bóc ra 60,58 gam kết tủa. Hiệu số mol NO2 với SO2 gần nhất với giá trị như thế nào sau đây


Cho hỗn hợp KOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa blue color lam. Hóa học X là


Dung dịch nào sau đây không tổ hợp được Cu kim loại?


Cho m gam bột Zn công dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Cực hiếm của m là


Điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 sau một thời gian người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) sống anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau thời điểm điện phân, bội nghịch ứng ngừng thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. độ đậm đặc mol ban sơ của hỗn hợp CuCl2 là


Cho 19,2 g Cu vào dung dịch loãng đựng 0,4 mol HNO3, làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thể tích khí NO (đktc) thu được là


Chia 4 g hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại gồm Al, Fe, Cu thành nhị phần phần nhiều nhau:

- cho chỗ (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 560 ml H2.

Xem thêm: Cho Câu Thơ Sau: " Tà Tà Bóng Ngả Về Tây,, Tà Tà Bóng Ngả Về Tây

- dồn phần (2) tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được 336 ml H2.

Các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc. Phần trăm trọng lượng của Cu gồm trong các thành phần hỗn hợp là


Cho 1,52 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 200 ml hỗn hợp HNO3 sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A với 224 ml khí NO nhất (đktc) đồng thời sót lại 0,64 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng thuở đầu là


Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp tất cả 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ đựng 2 muối sunfat) với khí độc nhất vô nhị NO. Quý hiếm của a là


Cho 19,2 g Cu công dụng hết với hỗn hợp HNO3 loãng, dư. Khí NO thu được lấy oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) vẫn tham gia vào quá trình trên là


Cho láo hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau làm phản ứng được tất cả hổn hợp muối khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có cân nặng là


Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu mang đến V lít H2 (đktc) trải qua bột FeO (dư) đun cho nóng thì cân nặng Fe thu được (giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%) là


Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam Cu bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), hiện ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Cực hiếm của V là


Khử không còn m gam CuO bởi H2 dư, thu được chất rắn X. Cho X tan không còn trong hỗn hợp HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Cực hiếm của m là:


Cho 42,4 g lếu láo hợp bao gồm Cu cùng Fe3O4 (có tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 3:1) chức năng với dung dịch HCl dư, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam hóa học rắn ko tan. Cực hiếm của m là


Cho 42,4 g láo lếu hợp gồm Cu với Fe3O4 (có tỉ trọng số mol tương ứng là 3:1) công dụng với hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn còn lại m gam hóa học rắn ko tan. Quý giá của m là


Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bởi dung dịch HNO3 dư thấy bay ra 5,04 lít khí NO tốt nhất (đktc) với dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 1,68 gam bột sắt cùng 0,36 gam Mg tác dụng với 375 ml hỗn hợp CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi hỗn hợp mất màu sắc xanh, thấy trọng lượng kim loại thu được sau làm phản ứng là 2,82 gam. Mật độ mol/l của CuSO4 trong hỗn hợp trước bội phản ứng là


Cho hỗn hợp bột hai kim loại Mg, Cu vào cốc đựng dung dịch HCl (vừa đủ) thu được hóa học khí X, dung dịch đựng muối Y và hóa học rắn ko tan Z. Những chất X, Y, Z thứu tự là


Chia 1,6 lít dung dịch Cu(NO3)2 cùng HCl có tác dụng 2 phần bởi nhau.

Xem thêm: Cách Ướp Thịt Ba Chỉ Nướng Thơm Ngon Khó Quên, Cách Làm Thịt Ba Chỉ Nướng Siêu Ngon Ngay Tại Nhà

- Phần 1: Điện phân cùng với điện cực trơ cùng với I = 2,5A sau thời gian t giây chiếm được 0,14 mol một khí nhất ở anot. Dung dịch sau điện phân làm phản ứng toàn diện với 550 ml hỗn hợp NaOH 0,8M được 1,96g kết tủa.

- đến m gam bột fe vào phần 2 cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,7m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc)

Giá trị của m và V theo thứ tự là:

 


Hòa tan trọn vẹn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) với 0,64 gam lưu lại huỳnh. Phần trăm khối lượng của Cu trong lếu hợp lúc đầu là


Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp Cu và Fe với tỉ lệ cân nặng tương ứng là 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Sau khi chấm dứt phản ứng thu được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X với 5,6 lít (đktc) láo hợp sản phẩm khử có NO cùng NO2. Biết lưỡng HNO3 sẽ phản ứng là 44,1 gam. Quý hiếm của m là


Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe với Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau thời điểm kim loại tan hết thu được hỗn hợp X với V lít (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí gồm tỉ lệ số mol 3:2). Mang lại 500ml hỗn hợp KOH 1M vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc đem Y rồi nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được hóa học rắn T. Nung T đến trọng lượng không thay đổi thu được 41,05 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Mật độ % của Cu(NO3)2 với Fe(NO3)3 trong X lần lượt là:


X là kim loại được áp dụng rất nhanh chóng (từ trong thời hạn 5000 TCN). Một học sinh đã cho sắt kẽm kim loại X lần lượt làm phản ứng với những dung dịch HCl, AgNO3, FeCl2 ta thu được tác dụng ở bảng sau:

ChấtDung dịch HClDung dịch AgNO3Dung dịch FeCl2
Kim nhiều loại XKhông phản bội ứngCó bội phản ứngKhông bội nghịch ứng

Kim một số loại nào sau đây thỏa mãn X?