Cho 3.024 Gam Một Kim Loại M

     

cho 3,024g một kim loại M tan hết trong dd HNO3 loãng, thu đc 940,8 ml khí N2O( sản phẩm khử duy nhất,ở đktc). Khẳng định kim nhiều loại M


*

Cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M tan hết trong hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) gồm tỉ khối so với H2 bởi 22. Khí NxOy và kim loại M là

A. NO và Mg.Bạn đã xem: mang đến 3.024 gam một sắt kẽm kim loại m

B. N2O cùng Al

C. N2O cùng Fe.Bạn vẫn xem: cho 3.024 gam một sắt kẽm kim loại m

D. NO2và Al.

Bạn đang xem: Cho 3.024 gam một kim loại m


*

Đáp án B

MKhí = 22 minh chứng NxOy là N2O duy nhất

nN2O = 0,042 mol

2N+5+ 8e → N2O M→Mn++ne

0,336 0,042

BT e ⇒ne = 0,036 mol⇒nM = 0,036 /n

Khi đó M=3,024/ (0,336:n)

M=9n ⇒ n=3, M=27⇒ chọn Al

Cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử nhất ở đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 22. Khí NxOy và kim loại M là:

A. NO và Mg

B. N2O cùng Al

C.N2O và Fe

D.NO2và Al

Đáp án B:


*

*

*

đến 2,160g một sắt kẽm kim loại M tan không còn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được 672ml lúc NxOy (sp khử tốt nhất ở đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khẳng định tên khí Nxoy và sắt kẽm kim loại M

(dfracd_kd_H2=22)=> dk= 44 => NxOylà N2O

Ta có: nN2O = 0,03 mol

Gọi n là hóa trị của sắt kẽm kim loại M

Bảo toàn e:(dfrac2,16M.n)= nN2O . 8 = 0,24

Vì M là kim loại nên n ∈(left1;2;3 ight\)

Thay các giá trị của n thì được n = 3 mang đến M = 27 là thỏa mãn

=> M là Al

Hòa rã 1,86 gam hợp kim của Mg với Al trong dung dịch HNO3loãng, dư thu được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc). Yếu tố % theo trọng lượng của Mg cùng Al trong kim loại tổng hợp là

A. 77,42% với 22,58%.

B. 25,8% và 74,2%.

C. 12,90% và 87,10%.

D. 56,45% với 43,55%.

Đáp án C

Đặt số mol 2 kim loại lần lượt là a với b ta có:

+ PT theo trọng lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e đến nhận: 2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) và (2) ta bao gồm nMg= a = 0,01 mol.

⇒ %mMg = 0 , 01 × 24 1 , 86 × 100 = 12,9%

Hòa chảy 1,86 gam hợp kim của Mg và Al trong dung dịch HNO3loãng, dư chiếm được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Nhân tố % theo khối lượng của Mg với Al trong hợp kim là

A. 77,42% với 22,58%.

B. 25,8% và 74,2%.

12,90% với 87,10%

Đáp án C

Đặt số mol 2 kim loại lần lượt là a cùng b ta có:

+ PT theo trọng lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

Xem thêm: Ngày Và Khung Giờ Đẹp Cúng Ông Công Ông Táo Vào Giờ Nào Tốt Nhất

+ PT theo bảo toàn số mol e mang đến nhận:

2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) và (2) ta gồm nMg= a = 0,01 mol.

⇒ %mMg = 12,9%

Hòa tan 1,86 gam kim loại tổng hợp của Mg cùng Al trong dung dịch HNO3loãng, dư nhận được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Nguyên tố % theo cân nặng của Mg với Al trong hợp kim là

A. 77,42% với 22,58%.

B. 25,8% và 74,2%.

C. 12,90% và 87,10%.

D. 56,45% và 43,55%.

Đáp án C

Đặt số mol 2 kim loại lần lượt là a với b ta có:

+ PT theo cân nặng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e mang lại nhận: 2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) và (2) ta có nMg= a = 0,01 mol.

Cho 4,8 gam kim loại R tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 loãng chiếm được 1,12 lít (đktc) khí NO thành phầm khử duy nhất. Kim loại R là

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

Chọn lời giải B

Gọi hóa trị của sắt kẽm kim loại R là n. Áp dụng đl bảo toàn e ta có.

Xem thêm: Niềm Tin Đã Mất Giọt Nước Mắt Cuốn Kí Ức Anh Chìm Sâu, Lời Bài Hát Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau

nR × n = 3nNO ⇔ 4 , 8 n R = 0 , 15 ⇔ R = 32n

⇒ R là Cu ứng với n=2 ⇒ lựa chọn B

Cho 3,84 gam sắt kẽm kim loại M ( hóa trị IIkhông thay đổi ) kết hợp trong V (ml) hỗn hợp HCL 2M. Sau phản bội ứng chiếm được 3.584 lít khí H2(ở đktc)

a, xác định kim một số loại M

b, nếu cho sắt kẽm kim loại M như trên vào dung dịch HNO3loãng thì thu được sản phẩm gồm muối hạt A, H2O, 1344ml hỗn hợp khí N2, với NO (ở đktc). Viết phương trình hóa học xẩy ra và tính thể tích các khí thu được

a)

M + 2HCl→ MCl2 + H2

nH2=(dfrac3,58422,4=)0,16 mol => nM = 0,16 mol

b) 8Mg + 20HNO3→ 8Mg(NO3) + 2NO + N2+ 10H2O

Từ tỉ lệ phương trình , điện thoại tư vấn số mol N2là x => nNO = 2x mol

=> V(NO + N2)=3x.22,4 =1,344

x =0,02

=> VN2= 0,02.22,4 =0,448 lít , VNO= 0,04.22,4 = 0,896 lít

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm sắt kẽm kim loại M và Al (có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) tan không còn trong dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 2,24 lít khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) tất cả tỉ khối so với H2 bằng 22. Tìm công thức khí NxOy và kim loại M.