CHO 13 5G NHÔM TÁC DỤNG VỪA ĐỦ

     

Hoà tan hoàn toàn a gam Al trong dd HNO3loãng thấy thoát ra 44,8 lít tất cả hổn hợp 3 khí NO, N2O và N2có tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 1:2:2. Quý giá của a là:


Cho sơ vật phản ứng : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau thời điểm cân bằng, thông số của phân tử HNO3 là :


Trong mọi phản ứng sau đây, phản ứng nào là làm phản ứng lão hóa – khử :

*


Cho phản nghịch ứng:

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số cân bằng của hóa học oxi hóa và chất khử là:


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4.

Bạn đang xem: Cho 13 5g nhôm tác dụng vừa đủ

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(III) Sục tất cả hổn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

Xem thêm: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở Lấy Nhau Về, Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở

(IV) đến MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

Xem thêm: Talk About Your Favorite Hobby ( Reading Books ), Talking About Your Hobby: Nói Về Sở Thích Của Bạn

(V) mang lại Fe2O3 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là :


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag với 0,03 mol Cu vào hỗn hợp HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X có NO cùng NO2 gồm tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3. Thể tích khí X (đktc) là:


Cho những phản ứng:

(a) Sn + HCl (loãng)→

(b) sắt + H2SO4(loãng)→

(c) MnO2+ HCl (đặc)→

(d) Cu + H2SO4(đặc)→

(e) FeSO4+ KMnO4+ H2SO4→

Số làm phản ứng mà H của axit đóng vai trò chất oxi hoá là :


Cho sơ trang bị phản ứng : FeS2 + HNO3 ® Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng thông số cân bằng của những chất trong làm phản ứng là:


Cho phản nghịch ứng hoá học:

Cl2+KOH→KCl+KClO3+H2O

Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo nhập vai trò chất oxi hoá cùng số nguyên tử clo vào vai trò hóa học khử vào phương trình hoá học tập của làm phản ứng sẽ cho tương ứng là :


Cho bội nghịch ứng:

Fe3O4 + HNO3(loãng) → …..

Tỉ lệ thân số phân tử Fe3O4 cùng với số HNO3 nhập vai trò môi trường là :


Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg với Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) bao gồm Cl2 cùng O2 chiếm được 19,7 gam hỗn hợp Z tất cả 4 chất.Phần trăm khối lượng của Al trong X là :


Hòa tan hoàn toàn 13,0 gam Zn vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được hỗn hợp X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Trọng lượng muối trong dung dịch X là:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam