Cho 11.2 Lít Hỗn Hợp A Gồm Clo Và Oxi

     
Home/ Môn học/Hóa học/Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,43g hỗn hợp cloru


Bạn đang xem: Cho 11.2 lít hỗn hợp a gồm clo và oxi

Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,43g hỗn hợp cloru


Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,43g hỗn hợp clorua và oxit của nhị kim loại a) Tính thể tích của từng chất trong A b) Tính khối lượng mỗi chất trong B
Xem thêm: Nồi Giữ Nhiệt Đa Năng Minh Tuyết, Nồi Ủ Giữ Nhiệt La Gourmet 5L (Bảo Hành 1 Năm)

*

a,

Gọi a, b là mol Cl2, O2

nA= 0,5 mol

=> a+b= 0,5 (1)

mA= 42,43-16,98= 25,45g

=> 71a+ 32b= 25,45 (2)

(1)(2) => a= 0,24; b= 0,26

%V Cl2= $frac0,24.1000,5$= 48%

%V O2= 52%

b,

Gọi x là mol Mg, y là mol Al

=> 24x+ 27y= 16,98 (3)

Bảo toàn e: 2a+ 3b= 0,24.2+ 0,26.4 (4)

(3)(4) => a= 0,55; b= 0,14

mMg= 13,2g

mAl= 3,78g
Xem thêm: Luận Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất Năm 2021 Nữ Mạng Chi Tiết Chính Xác

*

Đáp án:

a.

$egingathered V_Cl_2 = 5,376,,l hfill \ V_O_2 = 5,824,,l hfill \ endgathered $

b.

$egingathered m_Mg =13,2,,gam hfill \ m_Al = 3,78,,gam hfill \ endgathered $

Giải thích các bước giải:

Sơ đồ vật phản ứng:

$left{ egingathered Cl_2 hfill \ O_2 hfill \ endgathered ight. + left{ egingathered Al hfill \ Mg hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered Al_2O_3;,,AlCl_3 hfill \ MgO;,,MgCl_2 hfill \ endgathered ight.$

$n_A = dfrac11,222,4 = 0,5,,mol$

Gọi số mol của $Cl_2$ cùng $O_2$ trong tất cả hổn hợp lần lượt là x và y mol

$ o x + y = 0,5,,(1)$

Bảo toàn khối lượng:

$m_A + m_B = m_hh o m_A = 42,43 – 16,98 = 25,45,,gam$

$ o 71x + 32y = 25,45,,(2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $a approx 0,24;,,b approx 0,26$

Thể tích của từng khí trong A:

$egingathered V_Cl_2 = 0,24.22,4 = 5,376,,l hfill \ V_O_2 = 11,2 – 5,376 = 5,824,,l hfill \ endgathered $

b.

Gọi số mol của $Mg$ cùng $Al$ trong B theo lần lượt là a và b mol

$ o 24a + 27b = 16,98,,(*)$

Bảo toàn electron: $2n_Mg + 3n_Al = 2n_Cl_2 + 4n_O_2$

$ o 2a + 3b = 2.0,24 + 4.0,26 = 1,52,,(**)$

Từ (*) và (**) suy ra: $a = 0,55;,,b = 0,14$

Khối lượng các chất vào $B$ là:

$egingathered m_Mg = 0,55.24 = 13,2,,gam hfill \ m_Al = 0,14.27 = 3,78,,gam hfill \ endgathered $