Cho 1 9g hỗn hợp muối

     
*

Cho 1,9 g các thành phần hỗn hợp muối cacbonat cùng hidrocacbonat của kim loại kiềm M chức năng hết cùng với dd HCl dư , hiện ra 0,448 l khí (đktc) .Tìm sắt kẽm kim loại M ?


*

Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat với hiđrocacbonat của kim loại kiềm M công dụng hết với dung dịch HCl dư, sinh ra 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là

A. Li

B. K

C. Rb

D. Na


*

Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat với hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), có mặt 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là A. Li B. Rb C. Na D. K

Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat với hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tính năng hết với dung dịch HCl (dư), có mặt 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là

A. Li

B. Rb

C. Na

D. K


Chọn C.

Bạn đang xem: Cho 1 9g hỗn hợp muối

Chọn D. Gọi CTPT : M2CO3; MHCO3

nCO2= nhh= 0,02 mol

→ M = 1,9/0,02 = 95 g

→ 17,5  MM  34 →  M là Na.


Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M công dụng hết với dung dịch HCl (dư), có mặt 0,448 lít khí (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là:

A. K

B. Rb

C. Na

D. Li


Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat với hi đrocacbonat của kim loại kiềm M chức năng hết với dung dịch HCl dư sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là:

A. Na

B. Li

C. K

D. Rb


Đáp án  A

Đặt cách làm muối cacbonat là M2CO3 bao gồm số mol x , muối bột hiđrocacbonat là MHCO3 có số mol y mol

M2CO3+ 2HCl → 2MCl + CO2+ H2O

x x mol

MHCO3+ HCl→ MCl + CO2+ H2O

y y mol

Ta tất cả

nCO2= x+y= 0,448/22,4 = 0,02 mol = nhỗn phù hợp 2 muối

→  Mhh¯=mhhnhh=1,90,02=95

→ M+61


Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat với hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M công dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), hiện ra 0,448 lít khí ngơi nghỉ đktc. M là: A. Mãng cầu B. K C. Rb D. Li

Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M công dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí nghỉ ngơi đktc. M là:

A. Na

B. K

C.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Một Mặt Người Bằng Mười Mặt Của (10 Mẫu)

Rb

D. Li


cho 1,9 gam muối hạt cacbonat và hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M chức năng hết với dd HCL dư, có mặt 0,448 lít khí (đktc). Sắt kẽm kim loại M là gì ?


cho 1,9 gam muối bột cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M chức năng hết cùng với dd HCL dư, xuất hiện 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là gì ?


Gọi số mol của 2 muôi ban sơ lần lượt là (x,y) (mol).

Ta có: (n_CO_2=dfrac0,44822,4=0,02left(mol ight))

PTHH: (M_2CO_3+2HCl ightarrow MCl+H_2O+CO_2left(1 ight))

Số mol: (aleft(mol ight)) ----------------------------------> (aleft(mol ight))

(MHCO_3+HCl ightarrow MCl+H_2O+CO_2left(2 ight))

Số mol: (bleft(mol ight)) -------------------------------------> (bleft(mol ight))

Theo (1) và (2), ta có:

(n_CO_2left(1 ight)=n_M_2CO_3=aleft(mol ight)); (n_CO_2left(2 ight)=n_MHCO_3=bleft(mol ight))

( ightarrow n_CO_2=a+b=0,02left(mol ight))

Có: (overlineM_M_2CO_3,MHCO_3=dfrac1,9a+b=dfrac1,90,02=95)

(Leftrightarrow M+left(1+12+16.3 ight)

(Leftrightarrowdfrac95-602

Vậy chỉ tất cả Natri (Na) là thỏa (3).


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat và Hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M công dụng hết với hỗn hợp HCl( dư) , hình thành 0,448 lít khí sinh hoạt đktc . Kim loại M là?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 3. Link hóa học
2
0
GửiHủy
https://i.imgur.com/lRXyM5H.jpg
Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

CTHH của 2 muối là M2CO3 với MHCO3 với số mol là a với b

( extM2CO3 + 2HCL --> 2MCL + CO2 + H20)

( extMHCO3 + HCl----> MCL + Co2 + H2O)

Ta có :

( extnCO2 = a + b=0,02)

( ext(2M + 60) .a + (61+M).b=1,9)

Thử lần lượt những giá trị của M vào ta được

M=23 , a=b=0,01 mol

--->M là Na


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho 30 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat cùng hiđrocacbonat của kim một số loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), hiện ra 5,6 lít khí sinh hoạt (đktc). Xác định kim loại M.

Xem thêm: Vàng Và Bạch Kim Và Vàng Cái Nào Đắt Hơn ? Bạch Kim Là Gì


Xem cụ thể
Lớp 10Hóa họcBài 11: luyện tập bảng tuần hoàn, những định quy định tu...
1
0
GửiHủy

Đặt cách làm muối cacbonat là M2CO3 có số mol x , muối hiđrocacbonat là MHCO3 có số mol y mol

M2CO3+ 2HCl → 2MCl + CO2+ H2O

x x mol

MHCO3+ HCl→ MCl + CO2+ H2O

y y mol

Ta có: (n_CO_2=x+y=0,25left(mol ight)=n_hh2muối)

=> (overlineM_hh=dfrac300,25=120left(g/mol ight))

Ta có: M+61 30 Chỉ gồm Kali thỏa mãn


Đúng 2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)