Cha hơn con 32 tuổi

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

CHA HƠN con 32 TUỔI. SAU 4 NĂM NỮA THÌ TUỔI cha GẤP 3 LẦN TUỔI CON. HỎI TUỔI phụ thân VÀ TUỔI con HIỆN ni LÀ BAO NHIÊU TUỔI ?


*

*

Vì từng năm mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi nên thân phụ luôn luôn luôn hơn nhỏ 32 tuổiCoi tuổi bé là một trong những phần thì tuổi phụ thân là 3phần cân nhau như thếHiệu số tuổi bằng nhaulà: 3-1=2(tuổi)Tuổi nhỏ là: 32:2*1=12(tuổi)Tuổi cha là: 12+32=44(tuổi) Đ/S:cha:44 tuổi con:12 tuổitích mình...

Bạn đang xem: Cha hơn con 32 tuổi


Vì từng năm mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi nên phụ thân luôn luôn hơn con 32 tuổi

Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi phụ thân là 3phần bằng nhau như thế

Hiệu số tuổi bằng nhaulà:

3-1=2(tuổi)

Tuổi con là:

32:2*1=12(tuổi)

Tuổi phụ vương là:

12+32=44(tuổi)

Đ/S:cha:44 tuổi

con:12 tuổi

tích bản thân nha


cha hơn con 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì thân phụ vẫn hơn bé 32 tuổi . Ta tất cả sơđồ thể hiện số tuổi của hai phụ thân con sau 4 năm nữa :con : I----Icha : I----I----I----Ituổi nhỏ sau 4 năm nữa là :32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )tuổi con hiện nay là :16 - 4 = 12 ( tuổi )tuổi cha hiện giờ là :12 + 32 = 44 ( tuổi ) đáp số : con : 12 tuổi phụ vương : 44...

cha hơn con 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì cha vẫn hơn nhỏ 32 tuổi . Ta bao gồm sơđồ thể hiện số tuổi của hai cha con sau 4 năm nữa :

con : I----I

cha : I----I----I----I

tuổi bé sau 4 năm nữa là :

32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )

tuổi con hiện giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

tuổi cha hiện giờ là :

12 + 32 = 44 ( tuổi )

đáp số : nhỏ : 12 tuổi

thân phụ : 44 tuổi


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con bây chừ là bao nhiêu?


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi con bây giờ là từng nào là bao nhiêu tuổi?Trả lời:Tuổi bé là: ............. Tuổi.Tuổi thân phụ là: .............. Tuổi


giảituổi phụ thân : I----------I-----------I-----------Ituổi con : I----------Ihiệu số phần cân nhau là : 3 - 1 = 2tuổi phụ vương 4 năm sau là 32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )tuổi nhỏ 4 năm tiếp theo là : 48 - 32 = 16 ( tuổi )tuổi phụ vương hiện trên là : 48 - 4 = 44 ( tuổi )tuổi con hiện tại là : 16 - 4 = 12 ( tuổi ) đáp số : cha : 44 tuổi nhỏ : 12...

giải

tuổi phụ vương : I----------I-----------I-----------I

tuổi nhỏ : I----------I

hiệu số phần đều bằng nhau là :

3 - 1 = 2

tuổi phụ thân 4 năm sau là

32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )

tuổi bé 4 năm sau là :

48 - 32 = 16 ( tuổi )

tuổi cha hiện trên là :

48 - 4 = 44 ( tuổi )

tuổi con bây giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

đáp số : phụ thân : 44 tuổi

bé : 12 tuổi


ba hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con bây giờ bao nhiêu tuổi


Cha hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa thì phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện giờ là bao nhiêu tuổi


Số tuổi của ba sau 4 năm là: 24:(3-1).3=36 (tuổi)Số tuổi của bố hiện giờ là: 36-4=32 (tuổi)Số tuổi của bé là: 32-24=8 (tuổi) Đáp số:bố:32 tuổi con:8 tuổi ...

Số tuổi của ba sau 4 năm là:

24:(3-1).3=36 (tuổi)

Số tuổi của bố bây giờ là:

36-4=32 (tuổi)

Số tuổi của con là:

32-24=8 (tuổi)

Đáp số:bố:32 tuổi

con:8 tuổi


Do hiệu tuổi thân phụ và con là không thay đổi theo thời hạn nên tuổi của phụ thân luôn rộng tuổi nhỏ 24 tuổi. Ta bao gồm sơ đồ gia dụng tuổi phụ vương và con 4 năm sau:

Tuổi nhỏ 4 năm sau: |==|

Tuổi thân phụ 4 năm sau: |==|==|==|

Tuổi của nhỏ 4 năm sau là: 24 : (3 – 1) * 1 = 12 tuổi

Tuổi con hiện thời là: 12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là: 8 + 24 = 30 tuổi

Đáp số: Tuổi con 8 tuổi, tuổi cha 30 tuổi


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi bé hiện nay?


Sau 4 năm thì cha vẫn hơn bé 32 tuổi.

Coi tuổi con một phần và tuổi phụ vương 3 phần bằng nhau.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Tuổi con lúc này là:

(32:2.1)-4=12(tuổi)

Tuổi cha bây giờ là:

12+32=44(tuổi)

Đáp số: cha: 44 tuổi; nhỏ 12 tuổi


Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi con hiện nay?


Sau 4 năm nữa tuổi bé là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện giờ là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện thời là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ vương 44 tuổi; con 12 tuổi


giải

Sau 4 năm nữa tuổi bé là: 32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện giờ là: 16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha bây giờ là: 12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: phụ thân 44 tuổi; con 12 tuổi


Cha hơn bé 32 tuổi sau 4 năm nữa tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và con hiện nay là bao nhiêu?

mk bắt buộc gấp!!!!help!!Nhớ kết bn luôn^^^ok


Cho mặc dù tuổi phụ thân và nhỏ giảm giỏi tăng thì hiệu số tuổi của 2 fan vẫn không rứa đổi

Tuổi cha là : 32 : ( 3 - 1 ) x 3 = 48 ( tuổi )

Tuổi bé là : 48 - 32 = 16 ( tuổi )

hok tốt


Tuổi cha bây chừ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng cộng tuổi của hai thân phụ con là 50 tuổi . Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thân phụ gấp 3 lần tuổi con


Tuổi cha hiện thời là `:``50:(4+1)xx4=40` ( tuổi )Tuổi con bây chừ là `:``50-40=10` ( tuổi )Tuổi bố luôn hơn tuổi con một vài tuổi khăng khăng là `:``40-10=30` ( tuổi )Để tuổi bố gấp `3` lần tuổi con thì thời điểm đó tuổi ba là `:``30:(3-1)xx3=45` ( tuổi )Thời gian nhằm tuổi cha gấp `3` lần tuổi bé là `:``45-40` `=5` ( năm )Đáp số `: 5`...

Tuổi cha hiện giờ là `:`

`50:(4+1)xx4=40` ( tuổi )

Tuổi con hiện giờ là `:`

`50-40=10` ( tuổi )

Tuổi bố luôn luôn hơn tuổi con một trong những tuổi nhất mực là `:`

`40-10=30` ( tuổi )

Để tuổi bố gấp `3` lần tuổi con thì lúc đó tuổi ba là `:`

`30:(3-1)xx3=45` ( tuổi )

Thời gian nhằm tuổi tía gấp `3` lần tuổi nhỏ là `:`

`45-40` `=5` ( năm )

Đáp số `: 5` năm


Tuổi cha bây giờ là:

50 : ( 4+1) x 4 = 40 tuổi

Tuổi con bây giờ là:

50 - 40 = 10 tuổi

Hiệu tuổi nhỏ và phụ thân la:

40 - 10 = 30 tuổi

Tuổi con lúc đó là:

30 : ( 3-1) x 1 = 15 tuổi

Sau thời gian nữa để phụ thân gấp 3 lần tuổi bé là:

15 - 10 = 5 năm


Tuổi cha bây giờ gấp 4 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi của hai phụ thân con là 50 tuổi . Hỏi sau bao nhiêu năm nữa phụ thân gấp 3 lần tuổi con


• hiện nay ta có:Tuổi phụ thân là bốn phần bằng nhau thì tuổi con là một phần như thế.Theo suy luận ta có:Tổng số phần bằng nhau là:4+1=5(phần)Tuổi con bây giờ là:50÷5×1=10(tuổi)Tuổi cha hiện giờ là:50-10=40(tuổi)• Sau khi phụ thân gấp 3 lần tuổi con ta có:Nếu tuổi phụ thân là tía phần cân nhau thì tuổi bé là 1 phần như thế.Mà hiệu số tuổi của hai người không lúc nào thay đổi,vậy hiệu số tuổi hai...

Xem thêm: 20 Bức Tranh Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Lớp 7, Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông


• bây giờ ta có:

Tuổi cha là bốn phần đều nhau thì tuổi bé là 1 phần như thế.

Theo suy đoán ta có:

Tổng số phần đều bằng nhau là:

4+1=5(phần)

Tuổi con hiện thời là:

50÷5×1=10(tuổi)

Tuổi cha bây giờ là:

50-10=40(tuổi)

• Sau khi phụ vương gấp 3 lần tuổi nhỏ ta có:

Nếu tuổi phụ vương là ba phần bằng nhau thì tuổi bé là một phần như thế.Mà hiệu số tuổi của hai người không bao giờ thay đổi,vậy hiệu số tuổi hai tía con là:

40-10=30(tuổi)

Theo tư duy ta có:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Tuổi phụ vương lúc kia là:

30÷2×3=45(tuổi)

Tuổi bé lúc kia là:

45-30=15(tuổi)

Khi đó thân phụ đã gấp ba lần con buộc phải phải sau thời gian nữa thì sẽ xẩy ra chuyện này:

15-10=5(năm nữa)

Đáp số:5 năm nữa.

Mk lm chuẩn chỉnh trên chuẩn đó.k mk nhé!!!


Đúng(0)
༺༒༻²ᵏ⁸
Coi tuổi cha bây giờ là 4 phần đều bằng nhau thì tuổi bé là 1 phần như thế.Tổng số phần cân nhau là : 4 + 1 = 5 ( phần )Tuổi con hiện thời là : 50 : 5 x 1 = 10 ( tuổi )Tuổi bố hiện giờ là : 10 x 4 = 40 ( tuổi )Hiệu số tuổi giữa tía và con là : 40 - 10 = 30 ( tuổi )Vì nếu tuổi hai tía con thuộc tăng giảm từng nào thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn chính là 30 tuổi nên=> Đến thời gian tuổi cha gấp 3 lần tuổi...
Đọc tiếp

Coi tuổi cha bây chừ là 4 phần đều bằng nhau thì tuổi bé là một trong những phần như thế.

Tổng số phần cân nhau là :

4 + 1 = 5 ( phần )

Tuổi con hiện nay là :

50 : 5 x 1 = 10 ( tuổi )

Tuổi bố bây giờ là :

10 x 4 = 40 ( tuổi )

Hiệu số tuổi giữa ba và bé là :

40 - 10 = 30 ( tuổi )

Vì ví như tuổi hai tía con thuộc tăng giảm từng nào thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn là 30 tuổi nên

=> Đến cơ hội tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì hiệu số tuổi giữa bố và con vẫn chính là 30 tuổi.

Coi tuổi ba lúc sẽ là 3 phần đều bằng nhau thì tuổi con là một phần như thế.

Xem thêm: Một Miếng Gỗ Mỏng Hình Tròn Bán Kính 4Cm, Một Miếng Gỗ Mỏng Hình Tròn, Bán Kính 4Cm

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi tía lúc chính là :

30 : 2 x 3 = 45 ( tuổi )

Tuổi bố gấp 3 lần tuổi con sau thời gian là :

45 - 40 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm nữa.


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyếnccevents.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng