Câu Hỏi Ôn Tập Chương 2 Hình Học 9

     

Thế làm sao là đường tròn nước ngoài tiếp một tam giác? Nêu cách xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 9

Lời giải:

- Đường tròn nước ngoài tiếp tam giác là mặt đường tròn trải qua 3 đỉnh của tam giác.

- trọng tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Trả lời câu 2 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Thế nào là đường tròn nội tiếp một tam giác? Nêu cách xác định tâm của đường tròn nội tiếp tam giác.

Lời giải:

- Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn xúc tiếp với 3 cạnh của tam giác.

- chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các tia phân giác của những góc vào của tam giác.

Trả lời câu 3 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Chỉ rõ trọng điểm đối xứng của mặt đường tròn, trục đối xứng của con đường tròn.

Lời giải:

- tâm của con đường tròn là trung tâm đối xứng của con đường tròn đó.

- Mọi đường kính của mặt đường tròn đông đảo là trục đối xứng của con đường tròn.

Trả lời câu 4 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh định lí: trong các dây của một con đường tròn, dây lớn nhất là con đường kính.

Lời giải:

Giả sử ta bao gồm đường tròn 2 lần bán kính AB = 2R cùng một dây CD.

Trong ΔCOD, theo bất đẳng thức tam giác ta có:

CD ≤ OC + CD

=> CD ≤ 2R

=> CD ≤ AB (đpcm)

Trả lời câu 5 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Phát biểu những định lí về tình dục vuông góc giữa 2 lần bán kính và dây.

Lời giải:

Định lí: ví như 1 đường kính vuông góc với cùng một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. Ngược lại, 1 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không hẳn là đường kính thì vuông góc với dây ấy.

Trả lời câu 6 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Phát biểu các định lí về contact giữa dây và khoảng cách từ trung ương đến dây.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Ảnh Tạo Bởi Thấu Kính Hội Tụ Có Đặc Điểm Gì

Lời giải:

Trong một mặt đường tròn:

- hai dây bằng nhau thì phương pháp đều vai trung phong và ngược lại, hai dây biện pháp đều trọng tâm thì bằng nhau.

- Dây lớn hơn thì gần tâm hơn với ngược lại, dây sát tâm hơn thế thì lớn hơn.

Trả lời câu 7 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Nêu những vị trí kha khá của mặt đường thẳng và đường tròn. Ứng với mỗi địa điểm đó, viết hệ thức giữa d (khoảng giải pháp từ trọng điểm đến mặt đường thẳng) với R (bán kính của đường tròn).

Lời giải

Vị trí kha khá của con đường thẳng và con đường trònSố điểm chungHệ thức thân d với R
Đường trực tiếp và đường tròn cắt nhau2d R

Trả lời câu 8 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Phát biểu định nghĩa tiếp con đường của mặt đường tròn. Phân phát biểu tính chất của tiếp tuyến và dấu hiệu phân biệt tiếp tuyến. Tuyên bố các đặc thù của nhì tiếp tuyến cắt nhau.

Lời giải:

- Tiếp đường với mặt đường tròn là đường thẳng chỉ có 1 điểm chung với mặt đường tròn.

- Tiếp tuyến với đường tròn thì vuông góc với nửa đường kính đi qua tiếp điểm.

- trường hợp 1 con đường thẳng đi sang một điểm của mặt đường tròn với vuông góc với nửa đường kính đi qua tiếp điểm ấy thì con đường thẳng ấy là một trong tiếp đường của con đường tròn.

- ví như 2 tiếp đường của con đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

a) Điểm đó biện pháp đều 2 tiếp điểm.

b) Tia kẻ từ đặc điểm này đi qua trung khu là tia phân giác của góc tạo vị 2 tiếp tuyến.

c) Tia kẻ từ tâm qua điểm này là tia phân giác của góc tạo vày 2 bán kính đi qua tiếp điểm.

Trả lời câu 9 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Nêu những vị trí tương đồi của hai tuyến phố tròn. Ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức giữa đoạn nối vai trung phong d với những bán kính R, r.

Lời giải:

*

Trả lời câu 10 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Tiếp điểm của hai tuyến đường tròn tiếp xúc nhau có vị trí như vậy nào đối với đường nối tâm? những giao điểm của hai đường tròn giảm nhau tất cả vị trí như thế nào so với đường nối tâm?

Lời giải:

- Tiếp điểm của 2 con đường tròn tiếp xúc với nhau thì nằm trên phố nối tâm.

Xem thêm: Thế Nào Là Văn Biểu Cảm Là Gì? Ví Dụ Về Văn Biểu Cảm Ví Dụ Về Văn Biểu Cảm

- các giao điểm của 2 con đường tròn cắt nhau thì đối xứng cùng nhau qua mặt đường nối tâm.