Câu Ca Dao Siêng Năng Kiên Trì

     

- Tìm hầu như câu ca dao, tục ngữ nói đến siêng năng, kiên trì. Ai tìm được nhanh và các câu chính xác sẽ chiến thắng.

Bạn đang xem: Câu ca dao siêng năng kiên trì

- chia sẻ hiểu biết của em về chân thành và ý nghĩa của phần nhiều câu ca dao, tục ngữ đã tìm được.


Gợi ý:

1. Siêng năng bù thông minh

2. Gồm chí thì nên.

3. Hữu chí cánh thành.

4. Người dân có chí thì nên, nhà tất cả nền thì vững.

5. Mưu cao chẳng bởi chí dày.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Văn Biểu Cảm Về Con Người, Soạn Bài Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm

6. Thua keo này bày keo khác.

7. Hết cơn bĩ cực, đến kì thái lai.

8. Ai nhóm đá nhưng mà sống sinh hoạt đời.

9. Bố cái vui thì trẻ, tía cái bẽ thì già.

Xem thêm: “Why Do You Think You Can Do Well In This Job?” Best Answers

10. Chớ thấy sóng cả mà vấp ngã tay chèo.

12. Chớ bởi vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa bỏ ăn, chớ vì ngã một lần cơ mà chân ko bước


Giải SBT lớp 6 liên kết tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 liên kết tri thứcGiải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 kết nối tri thứcGiải SBT tin học tập 6 kết nối tri thứcGiải SBT công dân 6 kết nối tri thứcGiải SBT công nghệ 6 kết nối tri thứcGiải SBT giờ đồng hồ Anh 6 liên kết tri thứcGiải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thứcGiải SBT âm thanh 6 kết nối tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức


Văn 6 tập 1 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập một chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6 " href="https://ccevents.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo