Cách Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật

     

Bạn có câu hỏi tính nửa chu vi hình chữ nhật nhưng chúng ta không nhớ phương pháp tính như thế nào? Sau đây, thpt CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo những dạng bài tập tất cả lời giải cụ thể để các bạn cùng xem thêm nhé


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

*

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật phân tách 2 hoặc bằng chiều dài cùng với chiều rộng.

Bạn đang xem: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

P = C/2 = a +b

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bài tập vận dụng công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật bao gồm lời giải

Ví dụ 1: Chiều rộng của một ruộng rau hình chữ nhật là 10.5 mét. Chiều dài gấp 2.2 lần chiều rộng. Hỏi để rào không còn thửa ruộng rau xanh nói trên cần bao nhiêu mét hàng rào?

Lời giải

Chiều nhiều năm của mảnh vườn hình chữ nhật là

10.5 x 2.2 = 23.1 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là số mét hàng rào bằng:

(10.5 + 23.1) x 2 = 33.6 x 2 = 67.2 (m)

Đáp số: Số mét rào nhằm rào hết thửa ruộng trên là: 67.2 (m)

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng là 1.8 m. Chiều dài gấp gấp đôi chiều rộng. Hỏi Chu vi của hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Lời giải

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là

1.8 x 2 = 3.6 (m)

Chu vi hình chữ nhật là

(1.8 + 3.6) x 2 = 5.4 x 2 = 10.8 (m)

Đáp số: Chu vi của hình chữ nhật là 10.8 (m)

Cho một hình chữ nhật gồm chu vi bằng 26cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật = 26 : 2 = 13 ( cm ).

Ví dụ 3: mang đến hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 8 centimet và chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Xem thêm: Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước Đó Là Truyền Thống Quý Báu Của Dân Tộc Ta

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật = 8 x 2 = 16 ( cm ).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 8 + 16 = 24 ( cm ).

Xem thêm: John Didn’T Celebrate A Party Until He Received The Offer Of Promotion In Writing

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật có chu vi bởi 16 cm, chiều dài bằng 5 cm. Hỏi chiều rộng với nửa chu vi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 16 : 2 = 8 cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 8 – 5 = 3 cm

Đáp số: 8 cm, 3 cm

Ví dụ 5:

Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài với chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng lên 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban sơ và diện tích sau thời điểm tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì khi tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2 chiều + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vị chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng cùng với những thông tin mà shop chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nắm được bí quyết tính nửa chu vi hình chữ nhật áp dụng vào làm bài bác tập nhanh chóng nhé. Hãy tiếp tục theo dõi trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN nhằm được chia sẻ những tay nghề hay về toán học, hóa, thứ lý,..nhé