Cách Đổi Hỗn Số Ra Phân Số

     
*

Bài 12:Đổi những hỗn số sau đây thành phân số:

*

Bài 13:Chuyển những hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:


a)
*
b)
*
c)
*

d)

*

Bài 14:Hỗn số bao gồm những thành phần nào?

A. Phần nguyên với phần phân số

B. Phần nguyên

C. Phần phân số

D. Phần nguyên, phần số thoải mái và tự nhiên và phần phân số

Bài 15:Đáp án nào tiếp sau đây chỉ lếu số?

A. 5

B.

Bạn đang xem: Cách đổi hỗn số ra phân số

*

C.

*

D.

*

Bài 16:Hỗn số

*
có phần nguyên bằng?

A. 2

B. 7

C. 9

D. 11

Bài 17:Hỗn số

*
có phần hỗn số bằng?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Bài 18:Hỗn số "Mười nhị chín phần ba mươi bảy" được viết là:

A.

*

B.

*

C.

Xem thêm: Vận Hạn Tử Vi Tuổi Tý Năm 2021 : Thoát Khỏi Thái Tuế, Phất Lên Như Diều Gặp Gió

*

D.

*

Bài 19:Phân số

*
được viết dưới dạng lếu láo số là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Bài 20:Chuyển hỗn số

*
thành phân số được kết quả là:

A.

*

B.

*

C.

Xem thêm: Vì Sao Cá Sủ Vàng Có Tác Dụng Gì Và Ngon Cỡ Nào Mà Có Giá Tiền Tỷ?

*

D.

*

Bài 21:Khi gửi phân số

*
thành láo lếu số ta được lếu láo số có số phần nguyên là

A. 41

B. 42

C. 43

D. 44

Bài 22:Chuyển hỗn số

*
thành phân số, ta được phân số tất cả tử số to hơn mẫu số bao nhiêu đơn vị?

A. 100 solo vị

B. 104 solo vị

C. 108 đối kháng vị

D. 112 1-1 vị

Bài 23:Thực hiện nay phép tính tiếp đến chuyển phân số thành lếu láo số, ta được hiệu quả là: