C7H16 CÓ BAO NHIÊU CÔNG THỨC CẤU TẠO

     

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có tương đối nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích mục đích giúp những em học sinh viết đầy đủ số đồng phân của C7H16 và hotline tên đúng những đồng phân của C7H16 tương ứng, tiếp sau đây ccevents.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C7H16 đầy đủ, bỏ ra tiết.
Bạn đang xem: C7h16 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Đồng phân của C7H16và điện thoại tư vấn tên | Công thức cấu trúc của C7H16và call tên

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (7.2 + 2 - 16) / 2 = 0

Phân tử không có chứa liên kết π hoặc vòng

Heptan C7H16có 9 đồng phân mạch cacbon:

STTĐồng phânTên gọi
1CH3– CH2– CH2– CH2– CH2– CH2– CH3n- heptan
2
*
2 – metylhexan
3
*
3 – metylhexan
4
*
2,3 – đimetylpentan
5
*
2,4 – đimetylpentan
6
*
2,2 – đimetylpentan
7
*
2,2,3 – trimetylbutan
8
*
3,3 - đimetylbutan
9
*
3 - etylbutan

Vậy C7H16có 9 đồng phân.

Công thức kết cấu của C2H6 và call tên

Công thức cấu trúc của C3H8 và gọi tên

Đồng phân của C4H10 và gọi tên

Đồng phân của C5H12 và điện thoại tư vấn tên

Đồng phân của C6H14 và hotline tên

Đồng phân của C8H18 và gọi tên

Đồng phân của C9H20 và call tên


Tham khảo những loạt bài bác Hóa học tập 12 khác:


Bài viết thuộc lớp bắt đầu nhất

1 209 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
liên kết
chính sách
kết nối
bài viết mới độc nhất


Xem thêm: Bão Lỗi Bảo Hành Máy Giặt Panasonic Báo Lỗi H01 Đúng Cách, Hạng Mục Bảo Hành Máy Giặt Panasonic

Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12


Xem thêm: Trường Thpt Quang Trung Hà Nội, Thpt Quang Trung

tuyển chọn sinh