C5H10 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo

     
H2C=CH-CH2-CH2-CH3H2C-CH=CH-CH2-CH3CH2=CH(CH3)-CH2-CH3(CH3)2C=CH-CH3(CH3)2CH-CH=CH2

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp hóa học nào tiếp sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: C5h10 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Số chất tất cả đồng phân hình học là


Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); phần đông chất làm sao là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, cân nặng phân tử của Z gấp 2 lần trọng lượng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho các nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon mà lại phân tử có chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) hầu như hiđrocacbon bao gồm công thức phân tử là CnH2n là anken.

Xem thêm: Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Đều, Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì

(3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở gồm CTPT CnH2n.

Xem thêm: Trận Đấu Ý Và Tây Ban Nha : Đấu Súng Nghẹt Thở, Vỡ Òa Vé Chung Kết

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở bao gồm chứa 1 links đôi C=C, còn lại là links đơn.