BÀI TẬP HOÀN THÀNH CÂU VỚI TỪ CHO SẴN

     

Rất nhiều người học giờ Anh thường nhầm lẫn cách áp dụng của thì thừa khứ chấm dứt và vượt khứ đơn. Nhằm giúp bạn phân biệt và nắm rõ kiến thức phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này, TOPICA Native vẫn gửi đến các bạn tổng vừa lòng bài tập thì vượt khứ trả thành (Past perfect tense) tinh lọc từ cơ bản đến nâng cấp chọn lọc thuộc đáp án chi tiết nhất. Hãy cùng mày mò ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập hoàn thành câu với từ cho sẵn

1. Tóm tắt lý thuyết thì quá khứ ngừng (Past perfect tense)

1.1. Cách sử dụng thì vượt khứ trả thành

Diễn tả một chuyển động đã xẩy ra và hoàn thành trước một hành vi khác trong thừa khứ.

VD: My mom had cooked breakfast when I got up. (Mẹ tôi đang nấu bữa sáng trước khi tôi thức dậy.)

Diễn tả một hành vi đã xảy ra và kéo dãn tới 1 thời điểm nhất mực trong thừa khứ.

VD: By the time I finished his studies, I had been in Ha Noi for over five years. (Trước khi tôi chấm dứt việc học, tôi đang ở hà thành được năm năm.)

Diễn tả một hành vi xảy ra trước 1 thời điểm nhất thiết trong quá khứ.

VD: He had never played football until last week. (Anh ấy chưa từng lúc nào chơi trơn đá cho tới tuần trước.)

Diễn tả hành động điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ trong câu đk loại III.

VD: She would have come to the buổi tiệc ngọt if she had been invited. (Cô ấy lẽ ra đang đến bữa tiệc nếu cô ấy được mời.)

Dùng để biểu lộ sự thuyệt vọng về sự việc nào đó trong vượt khứ. (thường dùng kết cấu điều cầu trong thừa khứ.)

VD: I wished I had told the truth. (Tôi mong là tôi sẽ nói sự thật.)


TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần đụng “điểm con kiến thức”, giúp gọi sâu cùng nhớ dài lâu gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


1.2. Vệt hiệu nhận ra thì thừa khứ trả thành

Việc ghi nhớ vệt hiệu nhận thấy là cực kỳ quan trọng. Bởi bạn cũng có thể sử dụng những dấu hiệu này để triển khai các bài bác tập về thì vượt khứ dứt hay dạng bài bác tập thì quá khứ đơn và vượt khứ trả thành. Một vài từ lộ diện trong câu áp dụng thì vượt khứ kết thúc cần chăm chú là:


*

Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ trả thành


Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …

1.3. Công thức thì thừa khứ hoàn thành


Câu khẳng địnhCâu tủ địnhCâu nghi vấn
S + had + VpII

Ví dụ:

He had gone out when I came into the house.

(Anh ấy đang đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)

They had finished their work right before the deadline last week.

(Họ đang hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.

S + hadn’t + VpII

Ví dụ: hadn’t = had not

Ví dụ:

She hadn’t come home when I got there.

(Cô ấy vẫn chưa về nhà khi tôi về.)

They hadn’t finished their lunch when I saw them.

(Họ vẫn không ăn chấm dứt bữa trưa khi trông thấy họ).

Had + S + VpII ?

Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

Had the film ended when you arrived at the cinema?

(Bộ phim đã hoàn thành khi chúng ta tới rạp chiếu phim nên không?)

Yes, it had./ No, it hadn’t


1.4. Rõ ràng quá khứ solo và thừa khứ trả thành

Thì quá khứ 1-1 và thừa khứ dứt là trong những chủ điểm đặc biệt trong cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Vì chưng chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống thường ngày trong môi trường ngoại ngữ. Tuy nhiên vẫn còn tương đối nhiều bạn chưa chắc chắn cách phân biệt ví dụ hai thì này. Đặc biệt có khá nhiều sự nhầm lẫn lúc làm bài xích tập quá khứ đối chọi và vượt khứ trả thành

Thì thừa khứ đơnThì quá khứ hoàn thành
Nói về một khoảng thời hạn trong thừa khứ và thời gian đã được xác định.

Ví dụ: Vietnam was the colony of France from 1859 lớn 1945.

(Việt Nam đang là thuộc địa của Pháp từ thời điểm năm 1859 cho 1945.)

Một chuỗi sự kiện nối liền nhau trong thừa khứ.

Ví dụ: When the game finished, the spectators left the stadium and went home.

(Khi cuộc chiến kết thúc, khán giả rời sân vận chuyển và về nhà.)

Sự kiện xẩy ra suốt một khoảng thời hạn trong thừa khứ cùng đã chấm dứt.

Ví dụ: He studied English for 3 years.

(Now he didn’t study it.)

Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này rất nhiều đã xảy ra trong vượt khứ. Hành động nào xảy ra trước thì cần sử dụng thì vượt khứ trả thành.Ví dụ: I met them after they had divorced.

(Tôi chạm mặt họ sau khi họ ly dị.)

Sự kiện xẩy ra suốt một khoảng thời gian đến một thời điểm hoặc một hành vi khác trong quá khứ.

Ví dụ: When he went lớn Thailand, he had studied xứ sở của những nụ cười thân thiện for over 2 years.

(Khi anh ấy đi Thái, anh ấy vẫn học giờ đồng hồ Thái rộng 2 năm.)

2. Bài tập về thì quá khứ hoàn thành

Để củng cầm cố kiến thức, hãy cùng TOPICA làm một trong những bài tập về quá khứ ngừng cơ bạn dạng và nâng cao dưới nhé!

2.1. Bài bác tập vượt khứ kết thúc cơ bản 

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc sinh sống thì thừa khứ trả thànhThe storm destroyed the sandcastle that we ______ (build).He ______ (not / be) lớn Cape Town before 1997.When she went out lớn play, she ______ (do / already) her homework.My brother ate all of the cake that our mum _____ (make) .The doctor took off the plaster that he ______ (put on) six weeks before.The waiter brought a drink that I _______ (not / order).I could not remember the poem we _______ (learn) the week before.The children collected the chestnuts that _____ (fall) from the tree.________ (he / phone) Angie before he went to see her in London?She ______ (not / ride) a horse before that day.Kevin ______ (go) trang chủ by the time I arrived.Ethan suddenly realised that he _____ (leave) his máy tính on the train.Mum was annoyed because I ______ (not clean) my room._______ (they / study) English before they went to the USA?We were hungry because we ______ (not eat).Bài 2: Khoanh tròn dạng đúng của đụng từ nghỉ ngơi thì thừa khứ đối kháng hoặc thừa khứ xong xuôi sau cho cân xứng với văn cảnh câuThe robbers left/ had left the ngân hàng when the policemen finally arrived/ had arrived.

Xem thêm: Có Nên Trang Điểm Bằng Cách Lạm Dụng Kem Phấn, Please Wait

When the rain started/ had started, the Atkinsons finished/ had finished planting trees.By the time Rebecca went/ had gone into the store, she got/ had got soaked.Darcey saw/ had seen this castle before she came/ had come again last Sunday.Mr.Palmer didn’t speak/ hadn’t spoken any Chinese before he moved/ had moved lớn Peking.Sonny got / had got fainted by the time the ambulance reached/ had reached the hospital.When my mother brought/ had brought me an apple, I finished/ had finished my homework.Mrs.Wilkinson refused/ had refused to lớn drive the oto because she had/ had had a terrible accident on the highway about a year ago.I didn’t think/ hadn’t thought of having a new house before I saw/ had seen that ad on TV.My uncle didn’t try/ hadn’t tried Italian food before went/ had gone to that restaurant.

*

Cách thực hiện thì quá khứ dứt trong bài tập

Bài 3: Chọn đáp án có ý nghĩa sâu sắc giống cùng với câu gốc 

1. I had already seen the film but I decided khổng lồ watch it again last night.a. I watched the film last night for the first time.b. Last night wasn’t the first time that I had seen the film.

2. The boys were playing football while it was raining.a. The boys were playing football until it started to lớn rain.b. The boys played football in the rain.

3. I was writing an email when our computer broke down.a. Our computer broke down before I wrote an e-mail.b. I had started writing an email and then our computer broke down.

4. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us.a. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift.b. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift


TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm con kiến thức”, giúp gọi sâu cùng nhớ dài lâu gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế tự National Geographic Learning và Macmillan Education.


2.2. Bài tập quá khứ xong xuôi nâng cao

Bài 1: Chia hễ từ vào ngoặc ở thì quá khứ đối kháng hoặc thừa khứ hoàn thànhAfter I _____________________ the letter, I _____________________ that I _____________________the wrong address on it. (POST, REALISE, WRITE)John asked me where I _____________________ the day before. (BE)At this time yesterday, we ___________________________ for 6 km. (ALREADY WALK)When I _____________________ through the streets of Madrid, I _____________________ aboutthe magnificent time I _____________________ there as a student. (WALK, THINK, SPEND)It was the first time that she _____________________ me to dinner. (INVITE)As soon as the maid _____________________ scrubbing the kitchen floor, she _______________working in the garden. (FINISH, START)We started khổng lồ worry about Jimmy because we _____________________ him all afternoon.(CALL)They _____________________ their way out of town before the sun _____________________.(ALREADY MAKE, RISE)We _____________________ for two hours when we finally got to lớn our hotel. (DRIVE)When I _____________________ home, I saw that the children _______________________.(ARRIVE, LEAVE)Bài 2: dứt các câu sauWhen Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went lớn Vietnam.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began to lớn feel sick.If he ____________ (listen) khổng lồ me, he would have got the job.Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) him somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went to a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa & Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) điện thoại cảm ứng thông minh before, so I showed her how khổng lồ use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.Bài 3: sắp xếp các câu sau và phân chia động từ bỏ (nếu có)The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.

*

Bài 4: Viết lại câu thì vượt khứ trả thành

1. David had gone home before we arrived.

=> After…………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops.

=> Before……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

=> When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

=> Before………………………………………………………………………………….

Bài 5: dứt đoạn văn sau bằng cách chia đụng từ ở vị trí trống

Until a few years ago, no one 1.. ………….. (hear) of Harry Potter, the young wizard and nhân vật of the children’s book Harry Potter & the Philosopher’s Stone. The writer, J K Rowling, 2. ………….. (already / write) several stories & books, but this was the first book that was published. She 3. …………… (get) the idea for the story of a wizard at magic school while she 4. ………. (travel) on a train lớn London. By the time the train 5. ……………………………… (reach) King’s Cross station, she 6. ……………………………… (invent) most of the characters. When the book was published in 1997, no one 7. ……………………………… (imagine) it would be such a tremendous success, but it quickly 8…..(become) a bestseller. While millions of young readers in many countries 9. ……… (enjoy) her first Harry Potter book, J K Rowling 10. ……………………………… (think) of ideas for the next book in this incredibly popular series.


TOPICA NativeX – học tiếng Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần va “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu cùng nhớ lâu dài hơn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và triệu tập qua những bài học cô đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


3. Đáp án bài tập past perfect (quá khứ hoàn thành)

3.1. Đáp án bài bác tập cơ bản

Đáp án bài 1
1. Had built2. Had not been3. Had already done4. Had made5. Had put on
6. Had not ordered7. Had learned8. Had fallen9. Had be phoned10. Had not ridden
11. Had gone12. Had left13. Had not cleaned14. Had they studied15. Had not eaten
Đáp án bài 2
1. Had left – arrived2. started – had finished3. went – had got4. had seen – came5. hadn’t spoken – moved
6. had got – reached7. brought – had finished8. refused – had had9. Hadn’t thought – saw10. hadn’t tried – went
Đáp án bài bác 3bbba

3.2. Đáp án bài bác tập nâng cao

Đáp án bài 1
1. Had posted – realised – had written2. Had been3. Had already been walking4. Was walking – thought – had spent5. Had invited
6. Had finished started7. Had been calling8. Had already made – rose9. Had been driving10. Arrived – had already left
Đáp án bài 2
1. Had started2. Had lived3. Had eaten4. Had listened5. Had left
6. Had forgotten7. Had been8. Had met9. Had forgotten10. Had studied
11. Hadn’t rained12. Hadn’t paid13. Hadn’t done14. Hadn’t eaten15. Hadn’t brought
16. Hadn’t visited17. Hadn’t met18. Hadn’t had19. Hadn’t used20. Hadn’t studied
Đáp án bài 3The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came back home.Before my brother went khổng lồ bed, he had read an interesting novel.When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your thư điện tử before he met you?When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken to lớn her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.Đáp án bài xích 4After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Đáp án bài bác 5had heardhad already writtengotwas travellingreachedhad inventedimaginedbecamewere enjoyingwas thinking

Trên đấy là phần bài tập thì thừa khứ hoàn thành bao gồm đáp án sẽ giúp bạn một lần ôn tập với củng thay lại kiến thức. Đây là 1 trong thì khá đặc biệt trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nên nắm rõ. Việc chịu khó làm bài tập tương đối đầy đủ sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức và kỹ năng và cách sử dụng thì quá khứ kết thúc tốt. Chúc các bạn sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh mang lại riêng bạn, liên kết và thừa nhận ngay tư vấn từ chuyên gia của TOPICA NATIVE, nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh tức thì hôm nay!


TOPICA NativeX – học tiếng Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần va “điểm kiến thức”, giúp đọc sâu và nhớ lâu dài hơn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành.

Xem thêm: Danh Sách Các Trung Tâm Bảo Hành Tivi Lg Địa Chỉ, Trung Tâm Bảo Hành Tivi Lg Và Những Điều Cần Biết

hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning với Macmillan Education.