(Tiếng Việt) ANH EM CCEVENTS SẴN SÀNG XÁCH BALO VÀ ĐI.