5X2

     

a,5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2 = 5(x2 – 2xy + y2 – 4z2)= 5<(x-y)2 – (2z)2>=5(x-y-2z)(x-y+2z)b,16x – 5x2 – 3= -5x2 +16x – 3 =-5x2 + 15x + x – 3 = -5x(x-3)+(x-3)= (-5x+1)(x-3)c,x2 – 5x + 5y – y2

=( x2 – y2) – (5x - 5y )=(x+y)(x-y)-5(x-y) =(x-y)(x+y-5) d, x2 – 4x – 5= x2 – x + 5x – 5= x(x-1)+5(x-1) = (x+5)(x-1) e,3x2 – 6xy + 3y2 – 12z2= 3(x2 – 2xy + y2 – 4z2) = 3<(x-y)2 – (2z)2>=3(x-y-2z)(x-y+2z)f,x2 + 4x + 3 = x2 + 3x+x + 3

= x(x+3)+(x+3)=(x+1)(x+3)
Bạn đang xem: 5x2

Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này nạm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết


Chưa bao gồm nhómTrả lời1333

Cảm ơn

1322


*

a) $5x^2$ $–$ $10xy$ $+$ $5y^2$ $–$ $20z^2$

$=$ $5(x^2-2xy+y^2-4z^2)$

$=$ $5<(x-y)^2-(2z)^2>$

$=$ $5(x-y-2z)(x-y+2z)$

---------------------------------------------------

b) $16x$ $–$ $5x^2$ $–$ $3$

$=$ $-5x^2$ $+$ $15x$ $+$ $x$ $-$ $3$

$=$ $5x(3 -x)$ $-$ $(3 - x)$

$=$ $( 3 - x )(5x - 1)$

---------------------------------------------------

c) $x^2$ $-$ $5x$ $+$ $5y$ $-$ $y^2$

$=$ $(x^2-y^2)$ $-$ $(5x-5y)$

$=$ $(x-y)(x+y)$ $-$ $5(x-y)$

$=$ ($x-y)(x+y-5)$

---------------------------------------------------

d) $x^2$ $–$ $4x$ $–$ $5$$=$ $x^2$ $+$ $x$ $-$ $5x$ $-$ $5$$=$ $x(x+1)$ $-$ $5(x+1)$$=$ $(x+1)(x-5)$

---------------------------------------------------

e) $3x^2$ $-$ $6xy$ $+$ $3y^2$ $-$ $12z^2$$=$ $3(x^2-2xy+y^2-4z^2)$$=$ $3<(x-y)^2-(2z)^2>$$=$ $3(x-y-2z)(x-y+2z)$

---------------------------------------------------

f) $x^2$ $+$ $4x$ $+$ $3$$=$ $x^2$ $+$ $3x$ $+$ $x$ $+$ $3$$=$ $x(x+3)$ $+$ $(x+3)$$=$ $(x+3)(x+1)$

$Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$


Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này cố kỉnh nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 voteXem thêm: Giả Sử Trái Đất Không Tự Quay Quanh Trục Mà Chỉ Chuyển Động Quanh Mặt Trời

GửiHủy


Chưa tất cả nhómTrả lời477

Cảm ơn

1002


mik thấy cả hai bạn phần đông làm đúng tuy vậy bạn ấy làm cấp tốc hơn bạn. Nhma bù lại mik sẽ cho chính mình 5 sao


Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 8 - TẠI ĐÂY

Bạn ao ước hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa đơn vị Intracom, nai lưng Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.


Xem thêm: Vẽ Tranh Đơn Giản Bằng Màu Nước Đơn Giản, Tranh Màu Nước Đơn Giản

Giấy phép tùy chỉnh cấu hình mạng làng hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.