SOLVING TRIGONOMETRIC EQUATIONS

     

Điều kiện:sin2x≠−12⇔x≠−π12+kπx=7π12+kπ,k∈ℤ

5sinx+3sinx−cosx−4sinx−cosx1+sinx.cosx1+2sin2x=cos2x+3

⇔5sinx+sinx−cosx3−4−4sinx.cosx1+2sin2x=cos2x+3

⇔5sinx+sinx−cosx−1−2sin2x1+2sin2x=cos2x+3

⇔5sinx−sinx+cosx=cos2x+3

⇔5cosx=2cos2x−1+3

⇔2cos2x−5cosx+2=0

⇔cosx=2VLcosx=12⇔cosx=12⇔x=±π3+k2π,k∈ℤ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy nghiệm của phương trình đã đến là: x=±π3+k2π,k∈ℤ.

Bạn đang xem: Solving trigonometric equations


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tìm m để phương trình2sin2x – (2m + 1)sinx + m = 0có nghiệm x∈ (-π2; 0).


A. -1


B. 1


C. -1


D. 0


Câu 2:


Cho phương trình cos5x.cosx = cos4x.cos2x +3cos2x + 1. Các nghiệm thuộc khoảng chừng (-π;π)của phương trình là:


A.

*


B.

*


C.

*


D.

Xem thêm: Kính Lúp Có Số Bội Giác Của Kính Lúp Có Tiêu Cự 2,5 Cm Là ; A: 20X B: 10X C

*


Câu 3:


Cho phương trình sinx.cosx - sinx - cosx + m = 0, trong các số ấy m là tham số thực. Để phương trình bao gồm nghiệm, các giá trị phù hợp của mlà


A. -2≤m≤-12-2


B. -12-2≤m≤1


C. 1≤m≤12+2


D. 12+2≤m≤2


Câu 4:


Có từng nào giá trị nguyên của m nhằm phương trình: sin2x + 2sin(x - π4) - m = 0có nghiệm.


A.3


B.4


C.5


D.6


Câu 5:


Số nghiệm trực thuộc <π14;69π10)của phương trình2sin3x.(1 – 4sin2x) = 1là:


A. 40


B. 32


C. 38


D. 46


Câu 6:


Các nghiệm thuộc khoảng (0;π2)của phương trìnhsin3x.cos3x + cos3x.sin3x =38


A.

*


B.

*


C.

*


D.

*


Bình luận


comment
*

mang đến em hỏi là từ dấu tương đương 2 xuống 3 là sao vậy ạ. Em không hiểu lắm. Mong muốn ad góp


Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại ccevents.vn


*

liên kết
thông tin ccevents.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


ccevents.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Bí Kíp Câu Cá Trong Play Together, Bí Kíp Câu Cá Hiếm Dễ Dàng


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại password
đem lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
ccevents.vn