4cosx

     
Bạn đã chiếm lĩnh đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng cam kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn bộ nội dung vấn đáp


Bạn đang xem: 4cosx

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản ccevents.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với nhóm ngũ giáo viên ccevents.vn bằng cách Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện nay
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
4cosx -2cos2x-cos4x=1 4cosx - 2<2cos^2(x) - 1> - < 2cos^2(2x) - 1> = 1 4cosx - 4cos^2(x) + 3 - 2cos^2(2x) = 1 4cosx - 4cos^2(x)+ 2 - 2*<2cos^2(x) -1>^2 = 0 4cosx - 4cos^2(x) + 2 - 2*(4cos^4(x) - 4cos^2 +1) = 0 4cosx +4cos^2(x) - 8cos^4(x) = 0 cosx = 0 x= pi/2 + k*pihoặc cosx = 1 x= k*pi


Xem thêm: Người Sinh Năm 1999 Là Tuổi Gì ? Cung Mệnh Tuổi Kỷ Mão Cho Người 1999

4cosx-2cos2x-<2(cos2x)^2-1>=14cosx-2cos2x-2(cos2x)^2+1=14cosx-2cos2x-2(cos2x)^2=04cosx-2cos2x (1+cos2x)=0. (1)Mà ta có công thức(Cosx)^2= (1+cos2x) / 2 2.(cosx)^2=1+cos2x. (2)Thế (2) vào (1) ta có4cosx-2cos2x.2(cosx)^2=0 4cosx (1-cos2x.cosx)=0 4cosx=0 (3)hoặc (1-cos2x.cosx)=0 (4)Giải (3) x= pi /2 +k2*pi ,k€ ZGiải (4) 1-cos2x.cosx=0 cos2x.cosx=1 một nửa (cos3x+cosx)=1cos3x+cosx=2

PT ⇔ 4cosx−2cos2x−(cos4x+1) = 0 ⇔ 2cosx(2−2cos2x.cosx) = 0 ⇔ 2cosx<2−(cos3x+cosx)> = 0 ⇔ ⎡⎢⎣cosx = 0{cosx = 1cos3x = 1⎤⎥⎦ ⇔ PT ⇔ 4cosx−2cos2x−(cos4x+1) = 0 ⇔ 2cosx(2−2cos2x.cosx) = 0 ⇔ 2cosx<2−(cos3x+cosx)> = 0 ⇔


cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành taam O. Hotline M, N, phường lần lượt là trung điểm của AB, AD với SO. A, chứng tỏ MN song song cùng với mp SBD(Toán học tập - Lớp 11)
Một hộp giấy đựng rộp ngô tất cả bốn mặt xung quanh và một khía cạnh đáy. Biết mỗi mặt bao quanh của một hộp giấy đó gồm dạng là một hình thang cân(Toán học - Lớp 7)
Một vườn hoa hình chữ nhật gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 20m và chiều dài gấp hai chiều rộng. Trong vườn hoa đó, bạn ta dành 25% diện tích để trồng hoa hồng(Toán học tập - Lớp 5)
Trong mặt phẳng Oxy cho những điểm A(-1;2) B(5;8). Điểm M ở trong Ox sao để cho tam giác MAB vuông trên A. Tính diện tích s tam giác MAB bằng?(Toán học tập - Lớp 10)
từ 1 điểm A nằm ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ 2 tiếp tuyến đường AB, AC cùng với (O; R) (B và C là 2 tiếp điểm). A) minh chứng 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 mặt đường tròn với AO vuông BC tại H(Toán học - Lớp 9)


Xem thêm: Lời Phật Dạy Về Cuộc Sống Con Người, Lời Phật Dạy

Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi như thế nào về bài tập dìm câu vấn đáp nhanh chóng, đúng đắn và miễn mức giá kết nối với chúng ta học sinh xuất sắc và bằng hữu cả nước