Giải phương trình lượng giác 4cos^3x + 3√2 sin2x

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

4cos3x+3√2. 2sinx.cosx - 8cosx=0

cosx(4cos2x+6√2.sinx-8)=0

cosx=0 or 4cos2x+6√2.sinx-8=0 (1)

(1)⇔4(1-sin2x)+6√2.sinx-8=0 cho đây bạn biết phương pháp giải phương trình bậc 2 rồi chứ


*

Giải những phương trình sau1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)

Giải những phương trình sau

1) (cos^5fracx2)(sinfracx2) - (sin^5fracx2)(cosfracx2) = (fracsqrt38)

2) 8(cos x.cosleft(fracpi3+x ight).cosleft(fracpi3-x ight)) = (sqrt3)

3) (frac1cos x+frac1sin2x=frac2sin4x)


*

(1,sin^2008x+cos^2008x=1)

(2,sin^5x+cos^5x+sin2x+cos2x=1+sqrt2)

(3,4cos^2x+3tan^2x-4sqrt3cosx+2sqrt3tanx+4=0)


Giải những phương trình :1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)

Giải những phương trình :

1) (fracsin^4x+cos^4xsin2x=frac12left( an x+cot2x ight))

2) (frac1sin x+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))

3)(2left(cos^42x-sin^42x ight)+cos8x-cos4x=0)

4)(fracsin^4x+cos^4x5sin2x=frac12cot2x-frac18sin2x)

5)(sin^4x+cos^4x-3sin2x+frac52sin^22x=0)


Giải những pt sau:

a) (3left(sin x+cos x ight)-4sin xcos x=0)

b) (12left(sin x-cos x ight)-sin2x=2)


giải phương trình: (dfrac5left(sqrt3sin x+cos x ight)-sqrt3cos2x+sin2x-6cot x-1=0)


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)7) (fractan^2x+tanx{tan^2x+1...

Bạn đang xem: Giải phương trình lượng giác 4cos^3x + 3√2 sin2x


1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)

2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))

3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)

4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)

5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))

6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)

7) (fractan^2x+tanxtan^2x+1=fracsqrt22sinleft(x+fracpi4 ight))

8) (cos^4x+sin^4x+cosleft(x-fracpi4 ight).sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...
5
0

1) sin3x+sin2x+sinx=cos2x+cosx+1

2) cos2x + cos23x = sin22x


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...

Xem thêm: Dịch Vụ Sửa Máy Rửa Bát Bosch Địa Chỉ, Sửa Máy Rửa Bát Bosch


1
0

Gọi M, m theo lần lượt là GTLN cùng GTNN của hàm số (y=frac4cos^2x+6sin x.cos x+14-sin2x-2sin^2x) , lúc ấy giá trị của 7M - 14m bằng: A. (-8sqrt2-10)

B. (-8sqrt2+10)

C. (18sqrt2-10)

D. (24sqrt2-10)


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...

Xem thêm: Vai Trò Của Thực Vật Trong Cuộc Sống Và Trong Tự Nhiên Khtn 6 Cánh Diều


1
0

cos2x+(sqrt )2 sin2x +1=0


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)