(Tiếng Việt) 40.000 VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ- tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam.