3/4 CỦA MỘT SỐ BẰNG 192 THÌ SỐ ĐÓ LÀ

     

Toán có lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học sinh được tiếp cận từ vô cùng sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tế cao. Việc hướng dẫn học viên một số mẹo khi giải toán tất cả lời văn lớp 3. Giúp học viên biết cách khi nào thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán bao gồm lời văn để đạt kết quả đúng chuẩn nhất là vấn đề mà chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: 3/4 của một số bằng 192 thì số đó là


*
1. Một số mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Bài toán có lời văn thực hiện phép tính cộng.

Dạng 1: Trong việc lời văn có chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: bên An tất cả 6 con gà, mẹ mua “thêm” 4 con gà. Hỏi đơn vị An có tất cả mấy bé gà?

Bài giải:

Số bé gà đơn vị An có tất cả là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 con gà.

Dạng 2: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“hỏi cả hai” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 2: An gồm 3 trái cam, Bình bao gồm 5 quả cam. Hỏi cả hai các bạn có mấy trái cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả đôi bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 bé ở bên dưới ao và 6 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 nhỏ vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 4: mức chi phí sách Toán là 752 đồng, giá tiền sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn giá thành sách toán là 48 đồng. Hỏi giá bán sách giờ đồng hồ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Việc có lời văn triển khai phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“bớt” …ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ nhiều năm 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn tất cả chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 quả bóng, bạn Long thả 3 trái bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của người sử dụng Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn có chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh. Lớp 1B bao gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học sinh.

Dạng 4: Trong câu hỏi lời văn bao gồm chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, những hơn, ít hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: chúng ta An nặng 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi bạn An năng hơn bạn Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số ký lô gam các bạn An nặng nề hơn bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“cho biết nhì bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi chúng ta còn lại”…ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 9: các bạn Hương và các bạn Hoa xem tư vấn được 120 bé tem. Trong những số đó bạn Hương sưu tầm được 80 bé tem. Hỏi bạn Hoa tham khảo được từng nào con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem chúng ta Hoa sưu tầm được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 con tem.

Xem thêm: Cách Pha Mắm Tôm Bún Đậu Chấm Thịt Luộc Ngon Hết Sẩy, Cách Pha Mắm Tôm Ăn Bún Đậu

2. Tuyển tập 40 bài toán có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng tất cả 58 lít dầu, nếu sản xuất thùng thứ nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu kém thùng máy hai 2 lần. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cung cấp thùng thứ nhất 5 lít thì tổng thể dầu bao gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là một trong những phần thì số dầu thùng thiết bị hai là 2 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng thiết bị hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ngơi nghỉ thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An sở hữu 3 cây viết chì với 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng cài đặt 5 quyển vở với 5 cây viết chì hết 25 ngàn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 bút chì không còn số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 dòng bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa tất cả 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 cái cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó tất cả bao nhiêu chiếc cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng có số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi buôn bán thùng tất cả số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một họp báo hội nghị người ta kia kê 9 hàng ghế đủ chỗ mang lại 81 tín đồ ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 tín đồ đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế bao gồm số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế bắt buộc kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm hai bán tốt gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày vật dụng hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m gồm tất cả 5 nhịp. Trong những số ấy 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp ở trung tâm thì dài ra hơn nữa mỗi nhịp cơ 10m. Tính nhịp chính giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại mỗi nhịp lâu năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp vị trí trung tâm dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như thế có cân nặng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một sân vườn cây nạp năng lượng quả bao gồm 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và gồm 9 sản phẩm cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp hầu như vào 2 tủ, từng tủ tất cả 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn tất cả số sách như nhau. Số sách sống mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số chống sách có là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sống mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân gồm 16 bé ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số gà là 6 con.

Hỏi trên sảnh có tất cả bao nhiêu bé gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, các bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Do đó Hồng làm ít hơn Mai 5 bông với chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi tía bạn làm được bao nhiêu bông hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm cho được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ có tác dụng được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả cha bạn làm được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ cặp đôi bạn trẻ đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn các bạn đấu cùng nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà bầu mang ra chợ chào bán 25 quả cam với 75 quả quýt. Buổi sáng chị em đã chào bán được1/5 số cam với quýt, còn lại số cam cùng số quýt bà bầu để chiều chào bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số từng nào quả cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt bà mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam với quýt người mẹ đã bán buổi sáng sủa là: 100 : 5 = 20 quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Nếu như thùng đựng một ít số dầu hỏa kia thì nặng trĩu 17kg. Hỏi lúc thùng ko đựng dầu thì nặng từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng nề số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg đường chia đông đảo vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg con đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vì thế chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Cả hai ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày vật dụng hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: có 45 câu hỏi trong hội thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi giả dụ Henry trả lời được 150 điểm thì các bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương thức giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của công ty Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tạo thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng lên là do ta đã đến Henry vấn đáp đúng hết 45 câu.

1 câu chính xác 1 câu không nên số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích s là 180 cm, ví như tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban sơ là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Tía rổ bao gồm số cam bằng nhau. Nếu cung cấp 60 quả sinh hoạt rổ lắp thêm nhất, cung cấp 45 quả sống rổ thứ

2 cùng 75 quả ở rổ sản phẩm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn nữa số cam đã buôn bán là 30 quả. Hỏi thuở đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm lúc đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng gồm 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo bao gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi download bi, mỗi bạn oder 3 bi xanh cùng 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn oder tất cả từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, từng thùng kẹo bao gồm 6 gói. Hỏi từng gói chứa từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng cất số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai chống sách có tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn thứ nhất chuyển sang phòng thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn đầu tiên hơn phòng thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách phòng thứ nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: có một đơn vị bộ đội, khi tập thích hợp nếu xếp mỗi mặt hàng 64 tín đồ thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong xếp thành 8 mặt hàng thì mỗi hàng bao gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số bạn là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi mong chia số bi đó thành từng túi 4 bi thì phân chia được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi có 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 tín đồ đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu mẫu tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe chở được số fan là: 4 – 1 = 3 người

26 fan ngồi được: 26 : 3 = 8 xe cộ dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe pháo tắc xi buộc phải đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một trong những viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia những thành 7 túi, từng túi ít hơn thuở đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Hình Xăm Cá Chép Trên Tay, Chân, Tổng Hợp 50 Hình Xăm Cá Chép Đẹp Nhất

Hướng dẫn:

1 túi tất cả số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An tất cả là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng tất cả 16 viên bi, Toàn gồm số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn tất cả số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả cặp đôi bạn trẻ có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 36 kg đường, ngày thiết bị hai bán được số đường giảm xuống 3 lần đối với ngày máy nhất. Hỏi ngày đồ vật hai bán ít hơn ngày trước tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày lắp thêm hai bán tốt số đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày sản phẩm hai bán thấp hơn ngày thứ nhất số klg đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có cha thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít, thùng đồ vật hai đựng gấp 3 lần thùng máy nhất, thùng thứ bố chứa hèn thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng vật dụng hai cất số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ ba chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học tất cả 6 mặt hàng ghế, mỗi hàng ghế bao gồm 3 chỗ ngồi. Hỏi chống học kia có bao nhiêu nơi ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học bao gồm số chỗ ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi tất cả 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như vậy có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi bao gồm số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa gồm 9 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 3 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa gồm 2 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: bên trên bàn bao gồm 7 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 8 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 7 x 8 = 56 quả cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 ông xã sách, mỗi chồng sách gồm 9 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam tất cả 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có toàn bộ số trái là: 7 x 2 = 14 trái cam

Bài 39: bên trên bàn tất cả 8 ck sách, mỗi ck sách tất cả 2 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?