(Tiếng Việt) 2,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm