GIẢI PT 2(TAN X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

2tanx(1-cosx)+3 cotx(1-sinx)+5=0

=> 2tan2x(1-cosx) +3 (1-sinx)+5tanx=0

2tan2x -2tanx.sinx+3 -3 sinx+5tanx=0

2tanx(tanx -sinx+1)+3(tanx-sinx+)=o

(tanx -sinx+1)(2tanx+3)=0

2tanx=3=> x=...

Bạn đang xem: Giải pt 2(tan x

tanx-sinx+1=0 sinx+cosx -sinxcosx=0

bạn đặt t rồi giải pt này cùng với tìm điều kiện của pt nữa


*

Giải các pt sau:

a) (cos^2x-cos x=0)

b) (2sin2x) + (sqrt2sin4x=0) 

c) (8cos^2x+2sin x-7=0)

d) (4cos^4x+cos^2x-3=0)

e) (sqrt3 an x-6cot x+left(2sqrt3-3 ight)=0)

 


*

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-dfracsqrt22endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\2x=dfrac3pi4+k2pi\2x=dfracpi4+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=dfrac3pi8+kpi\x=dfracpi8+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (0)

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)

Vậy...

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\2x=pmdfrac3pi4+k2piendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=pmdfrac3pi8+kpiendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Tìm Số Bị Chia Nhỏ Nhất Để Có Thương Là 4 Và Số Dư Là 8 ?

c, (8cos^2x+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8left(1-sin^2x ight)+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8sin^2x-2sinx-1=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12\sinx=-dfrac14endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2pi\x=arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2pi\x=pi-arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2piendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Cạnh Bên Sa Vuông Góc Với Đáy

d, (4cos^4x+cos^2x-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos^2x=dfrac34\cos^2x=-1left(loai ight)endmatrix ight.) 

(Leftrightarrowdfraccos2x+12=dfrac34)

(Leftrightarrow cos2x=dfrac12)

(Leftrightarrow2x=pmdfracpi3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pmdfracpi6+kpi)

Vậy...

e, (sqrt3tanx-6cotx+left(2sqrt3-3 ight)=0) (ĐK: (x edfrackpi2))