(Tiếng Việt) TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG BIBOMART THỨ 116