(1+Sinx+Cos2X)Sin(X+Pi/4)/1+Tanx=1/Căn2 Cosx

     

sinx=−12⇔x=−π6+k2πx=7π6+k2π,k∈ℤ

Vậy phương trình đã cho bao gồm nghiệm x=−π6+k2π,x=7π6+k2π,k∈ℤ.

Bạn đang xem: (1+sinx+cos2x)sin(x+pi/4)/1+tanx=1/căn2 cosx

Chọn C.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Giải phương trình sau: 1-2sinxcosx(1+2sinx)(1-sinx)=3


A. x = -π18 + kπ,k∈ℤ


B. x = -π18 + k2π3,k∈ℤ


C. x = -π6 + kπ;-π18 + kπ,k∈ℤ


D: Đáp án khác


Câu 2:


Phương trìnhsin23x – cos24x = sin25x – cos26xcó những nghiệm là:


A.x=kπ12,x=kπ4,k∈ℤ


B.x=kπ9,x=kπ2,k∈ℤ


C.x=kπ6,x=kπ,k∈ℤ


D.x=kπ3,x=k2π,k∈ℤ


Câu 3:


Giải phương trình sau: sin2x+2cosx-sinx-1tanx+3=0


A.x=π3+k2π,k∈ℤ


B.x=−π3+kπ2,k∈ℤ


C.x=±π3+k2π,k∈ℤ


D. Đáp án khác


Câu 4:


Phương trình cosx+sinx=cos2x1-sin2xcó nghiệm là:


A.x=−π4+k2πx=π8+kπx=kπ2,k∈ℤ


B.x=π4+k2πx=π2+kπx=kπ,k∈ℤ


C.x=3π4+k2πx=−π2+kπx=k2π,k∈ℤ


D.x=5π4+k2πx=3π8+kπx=kπ4,k∈ℤ


Câu 5:


Giải phương trình sau: 1sinx+1sinx-3π2=4sin7π4-x


A.x = -π8+ kπ


B.x = -π4+ kπ


C.

Xem thêm: Ví Dụ Hiện Tượng Dính Ướt Và Hiện Tượng Không Dính Ướt, Ví Dụ Về Hiện Tượng Dính Ướt Và Không Dính Ướt

x = -π4 + kπ,-π8+ kπ;5π8+ kπ


D: Đáp án khác


Câu 6:


Phương trình tanx + tan(x + π3) + tan(x + 2π3) = 33 tương tự với phương trình.


A. cot x = 3


B. cot 3x = 3


C. tan x = 3


D. chảy 3x = 3


Bình luận


bình luận
*

Giải hộ em bài bác này vs ạ


*

Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại ccevents.vn


*

links
thông tin ccevents.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


ccevents.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Gấp 5 Lần Chiều Rộng, Biết Chiều Dài Là 30M


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
ccevents.vn