Prove that : 1 + sin2x + cos2x1 + sin2x

     

Vậy nghiệm của phương trình là: x=π2+kπ,x=π4+k2π,k∈ℤ.

Bạn đang xem: Prove that : 1 + sin2x + cos2x1 + sin2x


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Giải phương trình sau: 5sinx – 2 = 3(1 – sinx)tan2x


A.x = π6 + k2π,k∈ℤ


B.x = 5π6 + kπ,k∈ℤ


C.x = -5π6 + kπ,k∈ℤ


D. Đáp án khác.


Câu 2:


Một chúng ta nghiệm của phương trình: 3sinx+cosx=1cosx là


A.x = k2π


B.x = π3+ k2π


C.x = π3+ kπ


D.x = π6 + kπ


Câu 3:


Giải phương trình sau:4sin22x+6sin2x-3cos2x-9cosx=0


A.x = -π3+ kπ


B.x = π3 + kπ


C.x = -π12 + kπ,-5π12kπ


D. Cả A và B đúng


Câu 4:


Giải phương trình sau:3cos2x+sin2x+2sin2x-π6=22


A.

Xem thêm: 72 Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ, Bằng Bao Nhiêu Bao Nhiêu Phút

x = ±5π24+ k2π


B.x = 5π24+ k2π


C.x = 5π24+ kπ


D.x = π6 + kπ


Câu 5:


Giải các phương trình sau: sin(π2+ 2x) +3sin(π - 2x) = 2


A.x=±π6+k2π,k∈ℤ


B.x=±5π6+k2π,k∈ℤ


C.x=π4+k2π,k∈ℤ


D.x=π6+kπ,k∈ℤ


Câu 6:


Tìm x ∈ (0; π) thỏa mãn nhu cầu phương trình 4sin2x2-3cos2x=1+2cos2x-3π4 (1)


A.

*


B.

*


C.

*


D.Tất cả sai


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại ccevents.vn


*

links
thông tin ccevents.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


ccevents.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Giải Rubik 3X3 Tầng 3 Cơ Bản Và Nâng Cao, Công Thức Xoay Rubik Tầng 3 Cơ Bản Và Nâng Cao


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để lấy lại password
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
ccevents.vn