(1-2SINX)COSX/(1+2SINX)(1-SINX)=CĂN 3

     
câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Toán 11 Ôn tập chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác (có đáp án)
*
Giải vì chưng Vietjack

Đáp án B


Tìm số nghiệm thuộc khoảng (π2; 3π)của phương trình:

sin(2x + 5π2) - 3cos(x - 7π2) = 1 + 2sinx (*)


1. Hàm số sin và hàm số côsin

a) Hàm số sin

- quy tắc đặt tương xứng mỗi số thực x với số thực sinx

sin:     ℝ  →  ℝ              x  ↦  y=sinx

được hotline là hàm số sin, kí hiệu là y = sinx.

Bạn đang xem: (1-2sinx)cosx/(1+2sinx)(1-sinx)=căn 3

Tập xác minh của hàm số sin là ℝ.

b) Hàm số côsin

- nguyên tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực cosx:

cos:     ℝ  →  ℝ              x  ↦  y=cosx

được hotline là hàm số côsin, kí hiệu là y = cosx.

Tập xác định của hàm số côsin là ℝ.

2. Hàm số tang cùng hàm số côtang

a) Hàm số tang

Hàm số tang là hàm số được khẳng định bởi công thức:y  =  sinxcosx        (​cosx≠0)

Kí hiệu là y = tanx.

Vì cosx ≠ 0 khi còn chỉ khi x  ≠π2  +  kπ   (k  ∈ℤ) đề xuất tập xác minh của hàm số y = tanx là D  =  ℝπ2  +  kπ ; k  ∈ℤ.

b) Hàm số côtang

Hàm số côtang là hàm số được xác định bởi công thức:y  =  cosxsin x    ( sin x≠0)

Kí hiệu là y = cot x.

Vì sinx ≠ 0 khi còn chỉ khix  ≠  kπ   (k ∈ℤ) đề nghị tập xác định của hàm số y = cotx là D  =  ℝ kπ ; k  ∈ℤ.

- dấn xét:

Hàm số y = sinx là hàm số lẻ, hàm số y = cosx là hàm số chẵn. Tự đó, suy ra những hàm số y = tanx với y = cotx là các hàm số lẻ.

3. Tính tuần trả của hàm con số giác

- Số T = 2π là số dương nhỏ nhất thỏa mãn đẳng thức: sin(x + T) = sinx ; ∀x  ∈ℝ.

- Hàm số y = sinx thỏa mãn đẳng thức trên được điện thoại tư vấn là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.

- Tương tự; hàm số y = cosx là hàm số tuần trả với chu kì 2π.

- các hàm số y = tanx với y = cotx cũng là đa số hàm số tuần hoàn, với chu kì π.

4. Sự đổi thay thiên với đồ thị của hàm số lượng giác.

4.1 Hàm số y = sinx.

Từ định nghĩa ta thấy hàm số y = sinx :

+ xác định với đông đảo x∈R và – 1 ≤ sinx ≤ 1.

+ Là hàm số lẻ.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.

Sau đây, ta sẽ điều tra sự biến hóa thiên của hàm số y = sinx.

a) Sự đổi mới thiên cùng đồ thị hàm số y = sinx trên đoạn <0; π>.

Hàm số y = sinx đồng đổi mới trên 0 ;  π2và nghịch phát triển thành trên  π2;  π.

Bảng đổi mới thiên:

Đồ thị của hàm số y = sinx bên trên đoạn <0; π> đi qua những điểm (0; 0); (x1; sinx1); (x2; sinx2); (x3; sinx3); (x4; sinx4); (π; 0).

- Chú ý:

Vì y = sinx là hàm số lẻ đề nghị lấy đối xứng thiết bị thị hàm số bên trên đoạn <0; π> qua gốc tọa độ O, ta được thứ thị hàm số trên đoạn <– π; 0>.

Đồ thị hàm số y = sinx bên trên đoạn <– π; π> được màn biểu diễn như hình vẽ bên dưới đây:

b) Đồ thị hàm số y = sinx trên .

Hàm số y = sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π nên với đa số x ta có:

sin  (x+​ k2π) =sinx;   k ∈  ℤ

Do đó, hy vọng có trang bị thị hàm số y = sinx trên tổng thể tập khẳng định R, ta tịnh tiến thường xuyên đồ thị hàm số trên đoạn <– π; π> theo các vecto v→ =  (2π;  0)và  − v→ =  (−2π;  0), tức thị tịnh tiến tuy vậy song cùng với trục hoành từng đoạn có độ nhiều năm 2π.

Dưới đây là đồ thị hàm số y = sinx trên R:

c) Tập cực hiếm của hàm số y = sinx

Tập quý hiếm của hàm số này là <– 1; 1>.

4.2 Hàm số y = cosx.

Từ khái niệm ta thấy hàm số y = cosx:

+ xác minh với hầu như x ∈R và – 1 ≤ cosx ≤ 1.

+ Là hàm số chẵn.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.

Với phần lớn x∈R ta có:sin x  +​  π2  =  cos x .

Từ đó, bằng phương pháp tịnh tiến vật thị hàm số y = sinx theo vecto u→ =  −π2; 0(sang trái một đoạn gồm độ dài bằng π2, tuy nhiên song với trục hoành), ta được vật dụng thị hàm số y = cos x.

+ Hàm số y = cos x đồng phát triển thành trên đoạn <– π; 0> với nghịch thay đổi trên đoạn <0; π>.

+ Bảng vươn lên là thiên:

+ Tập cực hiếm của hàm số y = cosx là <– 1; 1>.

+ Đồ thị của những hàm số y = cosx; y = sinx được gọi phổ biến là những đường hình sin.

4.3 Hàm số y = tanx.

Từ khái niệm hàm số y = tung x:

+ có tập xác định:D  =  ℝ π2  + kπ;  k∈ℤ .

+ Là hàm số lẻ.

+ Là hàm số tuần trả với chu kì π.

a) Sự biến chuyển thiên với đồ thị hàm số y = tanx trên nửa khoảng0;  π2

+ Hàm số y = tanx đồng thay đổi trên nửa khoảng tầm 0;  π2.

+ Bảng biến thiên:

+ báo giá trị:

Đồ thị hàm số y = tanx trên nửa khoảng chừng 0;  π2đi qua các điểm tìm kiếm được.

b) Đồ thị hàm số y = tanx bên trên D.

Vì y = tanx là hàm số lẻ phải đồ thị hàm số có tâm đối xứng là gốc tọa độ O. Rước đối xứng qua trọng điểm O trang bị thị hàm số y = tanx bên trên nửa khoảng 0;  π2, ta được vật dụng thị hàm số bên trên nửa khoảng −π2;  0.

Từ đó, ta được vật dụng thị hàm số y = tanx trên khoảng tầm −π2;  π2.

- bởi hàm số y = tanx tuần trả với chu kì π buộc phải tịnh tiến đồ vật thị hàm số trên khoảng tầm −π2;  π2song tuy vậy với trục hoành từng đoạn gồm độ nhiều năm π, ta được đồ thị hàm số y = tanx bên trên D.

+ Tập quý giá của hàm số y = tanx là (−∞;  +​∞).

4.4 Hàm số y = cot x

Hàm số y = cotx:

+ tất cả tập xác minh là D  = ℝ kπ; k∈ℤ.

+ Là hàm số lẻ.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì π.

a) Sự biến chuyển thiên của hàm số y = cotx trên khoảng (0; π).

Hàm số y = cotx nghịch đổi mới trên khoàn (0; π).

Bảng biến thiên:

Hình biểu diễn của hàm số y = cotx trên khoảng (0; π).

b) Đồ thị hàm số y = cotx trên D.

Đồ thị hàm số y = cotx trên D được màn trình diễn như hình sau:

Tập quý hiếm của hàm số y = cotx là −∞;+∞.

5. Phương trình sinx = a.

Xét phương trình sinx = a (1)

- Trường đúng theo |a| > 1

Phương trình (1) vô nghiệm bởi |sinx| ≤ 1 với tất cả x.

- Trường hợp |a| ≤ 1

Gọi α là số đo bởi radian của một cung lượng giác. Khi đó, phương trình sinx = a có những nghiệm là:

x = α  +​  k2π   ;  k ∈ℤ; x =π−   α  +​  k2π   ;  k ∈ℤ

Nếu số thực α vừa lòng điều kiện: −π2 ≤α≤π2sin α  =athì ta viết α = arcsina (đọc là ac-sin-a; nghĩa là cung có sin bởi a). Khi đó, các nghiệm của phương trình sinx = a được viết là:

x =arcsina  +​  k2π   ;  k ∈ℤ; x =π−   arcsina  +​  k2π   ;  k ∈ℤ

- Chú ý:

a) Phương trình sinx = sinα; với α là một số trong những cho trước, có các nghiệm là:

x  =  α  +​  k2π vàx  =π−   α  +​  k2π  ;  k∈ℤ

Tổng quát: sinf(x)=sing(x) ⇔f(x) = g(x)+​  k2π;   k∈ℤf(x) =π−  g(x)+​  k2π;   k∈ℤ.

b) Phương trình sinx = sinβ° có các nghiệm là:

x = β° + k.360° với x = 180° – β° + k.360° .

c) trong một bí quyết về nghiệm của phương trình lương giác không được dùng đồng thời hai đơn vị độ với radian.

d) những trường hợp sệt biệt:

+ lúc a = 1: Phương trình sinx = 1 có các nghiệm là x  =  π2  +​  k2π;  k∈ℤ.

+ khi a = – 1: Phương trình sinx = – 1 có các nghiệm là x  =  −π2  +​  k2π;  k∈ℤ.

+ khi a = 0: Phương trình sinx = 0 có các nghiệm là x  =  kπ;  k∈ℤ.

- Ví dụ. Giải các phương trình:

a) sinx  = 32 ;

b) sinx=  23.

Lời giải:

a) vì 32 =  sin π3 nênsinx  = 32 ⇔  sinx =  sin π3

Vậy phương trình có những nghiệm là:x=   π3 + k2π ;  k∈ℤ vàx=  π−  π3 + k2π = 2π3 + k2π ;  k∈ℤ

b) Ta có: sinx=  23 khix= arcsin 23

Vậy phương trình đã cho có các nghiệm là:

x=  arcsin 23  +  k2π;  k∈ℤvà .x=π−  arcsin 23  +  k2π;  k∈ℤ

6. Phương trình cosx = a.

- Trường đúng theo |a| > 1

Phương trình cosx = a vô nghiệm vì với đa số x.

- Trường hòa hợp  a   ≤1.

Gọi α là số đo radian của một cung lượng giác. Lúc đó, phương trình cosx = a có những nghiệm là:

x  =  ±α  +  k2π;  k∈ℤ

- Chú ý:

a) Phương trình cosx = cosα, cùng với α là một số cho trước, có những nghiệm là:

x  =  ±α  +  k2π;  k∈ℤ.

Tổng quát: cosf(x) = cosg(x)⇔f(x)​​ =  ±g(x)  +  k2π;  k∈ℤ .

b) Phương trình cos x= cosβ° có những nghiệm là x =  ±β0  +​ k3600;  k∈ℤ.

Xem thêm: Ai Đã Phát Minh Ra Ô Tô Điều Khiển Từ Xa Phát Minh Năm Nào ?

c) trường hợp số thực α thỏa mãn nhu cầu điều kiện: 0≤α ≤πcosα  =athì ta viết α = arccosa (đọc là ac – cosin- a, tức là cung tất cả cosin bởi a). Khi đó, những nghiệm của phương trình cos x = a còn được viết là:

x =  ±  arccosa​ +  k2π  ;  k∈ℤ

d) các trường hợp đặc biệt:

+ khi a = 1; phương trình cosx = 1 có các nghiệm là: x  =  k2π;  k∈ℤ.

+ lúc a = – 1; phương trình cosx = – 1 có các nghiệm là:x  = π+  k2π;  k∈ℤ

+ khi a = 0; phương trình cosx = 0 có những nghiệm là: x  =π2 +​  kπ;  k∈ℤ.

Ví dụ. Giải các phương trình sau:

a) cos x=  cos π5;

b) cos  x =  22;

c) cos  x =  37.

Lời giải:

a) cos x=  cos π5⇔x= ± π5  +​k2π;   k∈ℤ.

b)cos  x =  22

Vì  22  =  cos π4nên :

cos  x =  22 ⇔cos x =  cos π4⇔x =  ± π4 +​ k2π;   k∈ℤ.

c) cos  x =  37⇔x =± arccos  37  +​k2π;  k∈ℤ.

7. Phương trình tanx = a.

- Điều kiện xác định của phương trình là x ≠π2 +  kπ;  k∈ℤ.

Kí hiệu x = arctana (đọc là ac– tang– a; tức thị cung có tang bằng a). Lúc đó, nghiệm của phương trình tanx = a là:

x = arctana+​ kπ;  k∈ℤ

- Chú ý:

a) Phương trình tanx = tanα, với α là một vài cho trước, có những nghiệm là:

x =α+​ kπ;  k∈ℤ

Tổng quát; tung f(x) = rã g(x) ⇒f(x)​  =g(x) +​ kπ;  k∈ℤ.

b) Phương trình tanx = tanβ° có những nghiệm là: x =  β0  +k.1800;  k ∈ℤ.

Ví dụ. Giải những phương trình:

a) tanx=  tan2π5;

b) tanx=  −18;

c) tan2x  = 33.

Lời giải:a) tanx=  tan2π5  ⇔x=  2π5  + kπ;  k∈ℤ.

b)tanx=  −18

⇔x=  arctan−18 +  kπ;  k∈ℤ.

c)tan2x  = 33

⇔tan2x=  tanπ6⇔2x=  π6+kπ        (k∈ℤ) ⇔x=  π12+ kπ2        (k∈ℤ)

8. Phương trình cotx = a

Điều kiện khẳng định của phương trình x ≠  kπ  ;  k ∈ℤ.

Kí hiệu x = arccota (đọc là ac– côtang – a; tức thị cung bao gồm côtang bởi a). Khi đó, nghiệm của phương trình cotx = a là:

x = arccota+​ kπ;  k∈ℤ

- Chú ý:

a) Phương trình cotx = cotα, cùng với α là một trong những cho trước, có những nghiệm là:

x =α+​ kπ;  k∈ℤ.

Tổng quát; cot f(x) = cot g(x) ⇒f(x)​  =g(x) +​ kπ;  k∈ℤ.

b) Phương trình cot x = cot β° có các nghiệm là: x =  β0  +k.1800;  k ∈ℤ.

Ví dụ. Giải các phương trình:

a) cotx=  cotπ9;

b) cotx=  203;

c) cot3x  = 33.

Lời giải:a)cotx=  cotπ9  ⇔x=  π9  + kπ;  k∈ℤ

b)cotx=  203 ;

⇔x=  arctan203 +  kπ;  k∈ℤ

c)cot3x  = 33

⇔cot3x=  cotπ3⇔3x=  π3+kπ  ⇔x=  π9+  kπ3       (k∈ℤ)

- Ghi nhớ.

Mỗi phương trình sinx = a (|a| ≤ 1); cosx = a (|a| ≤ 1), tanx = a; cotx = a tất cả vô số nghiệm.

Giải các phương trình bên trên là tìm toàn bộ các nghiệm của chúng.

9. Phương trình hàng đầu đối với cùng một hàm số lượng giác

9.1 Định nghĩa.

Phương trình số 1 đối với cùng 1 hàm con số giác là phương trình gồm dạng:

at + b = 0 (1)

Trong đó; a, b là các hằng số (a ≠ 0) cùng t là một trong những hàm số lượng giác.

- Ví dụ.

a) – 3sinx + 8 = 0 là phương trình bậc nhất đối cùng với sinx.

b) 6cotx + 10 = 0 là phương trình số 1 đối cùng với cotx.

9.2 bí quyết giải

Chuyển vế rồi chia hai vế của phương trình (1) mang lại a, ta chuyển phương trình (1) về phương trình lượng giác cơ bản.

- Ví dụ. Giải các phương trình sau:

a) 2sinx – 4 = 0;

b) 3tanx− 3 =0.

Lời giải:

a) tự 2sinx – 4 = 0, chuyển vế ta có: 2sinx = 4 (2)

Chia 2 vế của phương trình (2) mang đến 2, ta được: sinx = 2.

Vì 2 > 1 buộc phải phương trình đã mang đến vô nghiệm.

b) từ 3tanx− 3 =0, gửi vế ta có: 3tanx= 3 (3)

Chia cả hai vế của phương trình (3) mang đến 3 ta được: tanx= 33.

⇔tanx= tan π6  ⇔x = π6 +​ kπ;  k∈ℤ.

9.3 Phương trình mang về phương trình hàng đầu đối với một hàm con số giác.

- Phương pháp:

Sử dụng các công thức biến đổi lượng giác đã được học để đưa về phương trình số 1 đối cùng với hàm số lượng giác hoặc đưa về phương trình tích để giải phương trình.

- Ví dụ. Giải những phương trình:

a) sin2x – cosx = 0;

b) – 4sinx. Cosx. Cos2x = 1.

Lời giải:

a) Ta có: sin2x – cosx = 0

⇔2sinx. Cosx – cosx = 0

⇔cosx. (2sinx – 1) = 0

⇔cosx  = 02sinx−1=0

+ với cosx = 0 thìx  =  π2  +  kπ;  k∈ℤ

+ với 2sinx – 1 = 0

⇔2sinx=1⇔sin x= 12⇔x =  π6  +​  k2πx = π− π6  +​  k2π =  5π6  +​  k2π ;  k ∈ℤ

Vậy phương trình đã mang lại có các nghiệm là: x  =  π2  +  kπ; x  =  π6  +  k2πvà x  =  5π6  +  k2π;  k∈ℤ.

b) – 4sinx. Cosx. Cos2x = 1.

⇔– 2sin2x. Cos2x = 1 (vì sin2x = 2sinx. Cosx)

⇔– sin4x = 1 sin 4x = – 1

⇔4x = − π2  + k2π⇔x =  −π8  + kπ2  ;  k∈ℤ

Vậy nghiệm của phương trình đã cho rằng x =  −π8  + kπ2  ;  k∈ℤ.

10. Phương trình bậc hai so với một hàm số lượng giác

10.1 Định nghĩa.

Phương trình bậc hai so với một hàm số lượng giác là phương trình gồm dạng:

at^2 + bt + c = 0

Trong kia a; b; c là những hằng số (a ≠ 0) với t là 1 trong những hàm con số giác.

- Ví dụ.

a) 3cos2x – 5cosx + 2 = 0 là phương trình bậc hai so với cosx.

b) – 10tan2x + 10tanx = 0 là phương trình bậc hai đối với tanx.

10.2 biện pháp giải.

Đặt biểu thức lượng giác làm ẩn phụ và đặt điều kiện cho ẩn phụ (nếu có) rồi giải phương trình theo ẩn phụ này.

Cuối thuộc ta đưa về việc giải những phương trình lượng giác cơ bản.

- Ví dụ. Giải phương trình: 2cos2x – 4 cosx = 0.

Lời giải:

Đặt t = cosx với điều kiện: – 1 ≤ t ≤ 1 .

Ta được phương trình bậc nhì ẩn t là: 2t2 – 4t = 0. ⇔t=0t  =2.

Trong nhì nghiệm này chỉ tất cả nghiệm t = 0 thỏa mãn.

Với t = 0 thì cos x = 0

⇔x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ

Vậy phương trình sẽ cho gồm nghiệm là x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ.

10.3 Phương trình đem đến dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

- Phương pháp:

Sử dụng các công thức lượng giác vẫn học để chuyển đổi đưa về dạng phương trình bậc hai so với một hàm con số giác.

- Ví dụ. Giải phương trình 3sin2x – 6cosx – 3 = 0.

Lời giải:

Vì sin2x = 1 – cos2x đề xuất phương trình đã mang lại tương đương:

3(1 – cos2x) – 6cosx – 3 = 0

⇔– 3cos2 x – 6cosx = 0 (*)

Đăt t = cosx với điều kiện: – 1 ≤ t ≤ 1 , phương trình (*) trở thành:

– 3t2 – 6t = 0⇔t=0t= −2 .

Trong nhì nghiệm này, chỉ gồm nghiệm t = 0 thỏa mãn.

Với t = 0 thì; cosx = 0 ⇔x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x =  π2  +  kπ;  k∈ℤ.

- Ví dụ. Giải phương trình: sin2x – 3sinx. Cosx + 2cos2x = 0 (1).

Lời giải:

+ trường hợp cosx = 0 thì sin2x = 1 đề xuất phương trình (1) gồm :

VT(1) = 1 cùng VP(1) = 0

Suy ra, cos x = 0 không vừa lòng phương trình (1) . Vậy cosx ≠ 0.

+ do cosx ≠ 0 bắt buộc chia hai vế của phương trình (1) mang lại cos2 x, ta được:

tan2x – 3tanx + 2 = 0 (2)

Đặt t = tanx, phương trình (2) trở thành: t2 – 3t + 2 = 0

⇔t  =1t =2

Với t = 1 thì tanx = 1 ⇔x  = π4  +  kπ;  k ∈ℤ.

Với t = 2 thì tanx = 2 ⇔x  = arctan2 +  kπ;  k ∈ℤ.

Vậy phương trình đã mang lại có những nghiệm là x  = π4  +  kπ;  k ∈ℤvà x  = arctan2 +  kπ;  k ∈ ℤ.

11. Phương trình hàng đầu đối với sinx cùng cosx.

11.1 Công thức chuyển đổi biểu thức a.sinx + b.cosx

Ta có công thức chuyển đổi sau:

asinx+ ​b.cosx  =   a  2+​  b2. sin (x+​α) (1)

Trong đó;cosα  =   aa2+ b2;  sin α=  ba2+ b2 .

11.2 Phương trình dạng: asinx + b.cosx = c.

Xét phương trình: asinx + bcosx = c (2)

Với a; b; c ∈R; a, b không đồng thời bởi 0.

Xem thêm: Đến Mai Này Chúng Ta Già - Lời Bài Hát Hạnh Phúc Cuối Cùng

- ví như a = 0 ; b ≠ 0 hoặc a ≠ 0; b = 0 phương trình (2) có thể đưa ngay lập tức về phương trình lượng giác cơ bản.