CCEDU

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TẦM NHÌN

  • Trở thành trung tâm đào tạo – huấn luyện nghề Marketing – Truyền thông đạt tiêu chuẩn quốc tế

SỨ MỆNH

  • Mang đến cho học viên các chương trình đào tạo – huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế
  • Mang đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời
  • Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên vững mạnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Quan tâm chia sẻ, lắng nghe phản hồi
  • Chính trực, liêm khiết
  • Tôn trọng sự đa dạng
  • Cam kết chất lượng đào tạo
  • Sáng tạo – đổi mới không ngừng

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Địa chỉ: Lầu 1 Số 79 hẻm 61 Bui Quang Là   l   P12   l   Gò Vấp   l   HCMC

Email: tramanh@ccevents.vn

Website: www.ccedu.com.vn

Dewitt explained how he was teaching a lesson on https://pro-academic-writers.com/ viruses