GIỚI THIỆU CCEDU

TRUNG TÂM CCEDU

CCEDU – Trung tâm đào tạo nghề – hướng nghiệp và Kỹ năng mềm. Với phương châm “Khai nghề – Mở nghiệp”, tập thể nhân viên Trung tâm CCEDU kỳ vọng rằng sẽ đem lại cho cộng đồng những khóa học nghề chất lượng. Phương pháp CCEDU áp dụng trong quá trình đào tạo theo hướng “cầm tay chỉ việc”, làm việc nhóm, giải quyết tình huống, trải nghiệm thực tế. Chúng tôi không chú trọng vào việc trình bày lý thuyết hàn lâm mà thay vào đó đi sâu vào thực hành, ứng dụng.

Được thành lập tháng 1 năm 2016, CCEDU hiện có văn phòng tại TP. HCM.

TẦM NHÌN

Trở thành trung tâm đào tạo – huấn luyện nghề Marketing – Truyền thông đạt tiêu chuẩn quốc tế

SỨ MỆNH

  • Mang đến cho học viên các chương trình đào tạo – huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế
  • Mang đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời
  • Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên vững mạnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Quan tâm chia sẻ, lắng nghe phản hồi
  • Chính trực, liêm khiết
  • Tôn trọng sự đa dạng
  • Cam kết chất lượng đào tạo
  • Sáng tạo – đổi mới không ngừng

.

KHÓA HỌC

Cùng trải nghiệm với CCEDU

Cùng trải nghiệm những khóa học thú vị, bổ ích, 100% thực hành tại trung tâm CCEDU.