Phiên dịch là loại hình thức dịch thuật mà sau khi nghe người phát biểu nói xong một đoạn ngôn ngữ gốc người phiên dịch sẽ bắt đầu chuyển tải sang ngôn ngữ đích cho người nghe. Loại hình dịch thuật này phù hợp với các yêu cầu hội thảo, hội nghị, giao dịch thương mại, sự kiện công ty,…

CCEvents cung cấp các dịch vụ cho thuê phiên dịch viên:

Cho thuê phiên dịch viên, cabin dịch, MC song ngữ, PG/PB, PG lễ tân, trang phục PG,… CCEvents sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ để sự kiện, hội thảo, hội nghị, khai trương,…. diễn ra thành công nhất.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CCEVENTS CO., LTD – “A PASSION TO PERFECT”

Hotline: 0938 737 857 | 0932 087 857

Email: info@ccevents.vn

Website: ccevents.vn | tochucsukienpro.com.vn