VĂN HÓA NỘI BỘ

LOGO

Logo CCE GROUP

Download file gốc: CCE_logo_CCEGROUP
Logo CCEvents

Download file gốc: CCE_Logo_ccevents
Logo CCEDU

Download file gốc: CCE_logo_CCEdu
Logo CCCOMUNICATION

Download file gốc: CCE_Logo_Comunication

VĂN HÓA ỨNG XỬ

THÔNG TIN NỘI BỘ

Mọi thành viên công ty đều phải có thông tin của tất cả đồng nghiệp, tối thiểu là Tên – Email – Sđt – […]

NỘI QUY

NỘI QUY CÔNG TY

Chế độ làm việc:

Nếu không có sự kiện: làm việc từ thứ 2 – thứ 7; Nghỉ ngày chủ nhật.
Nếu có sự kiện: Làm […]