CCevents

NEFFOS CHINH PHỤC CẦN THƠ

Trong tháng 4/2016, TP – Link chính thức ra mắt thị trường smartphone tại Việt Nam dòng sản phẩm Neffos CS5 series với 3 phiên bản C5, […]