BIỂU MẪU VĂN BẢN

Sau đây là một số văn bản của CCE từ phòng  Hành chính cung cấp, toàn thể nhân viên tham khảo  và tải file trực tiếp tại đây: 

1.Biểu mẫu văn bản CCE GROUP:

2. Biểu mẫu văn bản CCEVENTS:

3. Biểu mẫu văn bản CCEDU:

Hệ thống đang cập nhập…

4. Một số văn bản tham khảo cho nhân viên

   4.1 Văn bản mẫu – Khách hàng

 4.2 Văn bản mẫu – Nhân sự

4.3 Mẫu văn bản – Kế toán

 4.4 Mẫu văn bản sự kiện